VÝSTAVY A EXPOZICE

MUZEUM VÁLKY 186631. března 2012 - 31. prosince 2019

MUZEUM VÁLKY 1866

Prusko-rakouská bitva patří k největším bitvám 19. století. Na zdejším bojišti zůstalo téměř 8 000 mrtvých a více než 23 000 raněných vojáků. Areál historického bojiště je významný i výjimečnou koncentrací více než 460 pomníků.

© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové