VÝSTAVY A EXPOZICE

ČEST PRÁCI, PANÍ UČITELKO!14. prosince 2018 - 27. ledna 2019

ČEST PRÁCI, PANÍ UČITELKO!

Výstava představí důležité milníky v československém školství 20. století. Jak se politické události a legislativní změny promítly do vzdělání v ČSR v období první republiky a poté do poválečného československého školství.

MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU31. března 2012

MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU

Prusko-rakouská bitva patří k největším bitvám 19. století. Na zdejším bojišti zůstalo téměř 8 000 mrtvých a více než 23 000 raněných vojáků. Areál historického bojiště je významný i výjimečnou koncentrací více než 460 pomníků.

© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové