Obrázek stránky

Mineralogie

Historickým základem mineralogické sbírky se staly sběry prof. F.Ulricha a  F. Pošepného z 30. let 20. století, velkými cennými soubory jsou sbírky L. Havlaty, M. Duchoně a J. Veselého získané v období 1971-90. Již od počátku budování sbírky byla pozornost zaměřena  především na lokality východních Čech a zároveň byla sbírka doplňována o četný srovnávací materiál minerálů z dalších význačných nalezišť Čech, Moravy, Slovenska i jiných významných evropských nalezišť. V letech 1998-1999 byly sbírky obohaceny o množství vzácných a moderními metodami analyzovaných vzorků rudných minerálů z Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře.
 
Mineralogická sbírka obsahuje asi 27000 sbírkových předmětů, přehledně uložených podle mineralogického systému a kompletně evidovaných v databázi. Jedná se především o vzorky minerálů, obsahuje však i materiál dokumentující morfologické formy krasových jevů a dynamické geologie.
 
Sbírka mineralogie je budována s cílem kompletní dokumentace geologických poměrů východních Čech. Snahou je též shromáždit co nejúplnější soubor jednotlivých druhů minerálů, které se na území východních Čech vyskytují. 
 
Doplňování fondu mineralogie je zaměřeno na lokality z území východních Čech, a to zejména na místa ohrožená další lidskou činností, případně již na zaniklé lokality zachovalé dnes pouze v podobě odvalů. Doplňovány jsou též minerály z jiných nalezišť, které kompletují stávající mineralogický systém. Sběry na území východních Čech jsou prováděny v rámci vlastních terénních výzkumů muzea a četnými dary od dobrovolných spolupracovníků muzea. Dokladový materiál z již neexistujících lokalit je získáván i formou nákupů od sběratelů.

Kurátorem mineralogické sbírky je Mgr. Bc. Jan Juráček.
Aragonit z lokality Hřídelecká Horka
Krystaky pyromorfitu a wulfenitu z Harrachova
Destičkovité krystaly autunitu
Ametyst z okolí Nové Paky
Další části přírodovědecké sbírky muzea: 
ZOOLOGIE OBRATLOVCŮ, PETROGRAFIE, MYKOLOGIE, PALEONTOLOGIE, MALAKOLOGIE, MINERALOGIE, ENTOMOLOGIE, BOTANIKA
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové