Obrázek stránky

Militaria

Fond obsahuje především chladné a palné zbraně, vojenské uniformy, různé součásti výzbroje a výstroje, odznaky a distinkce, plakáty, příležitostné tisky, pohlednice, fotografie a soubor nálezů s početnou skupinou pěchotní a dělostřelecké munice. Z hlediska časového rozpětí fond dokumentuje vývoj vojenství od 16. století do současnosti. Těžištěm sbírky jsou vojenské památky z válečného roku 1866, což ji výrazně odlišuje od jiných sbírek. Fond obsahuje přes 3300 předmětů (uniformy, vlajky, zbraně, munice, tiskoviny a plakáty).
 
Základem fondu se na konci 19. století staly nákupy sbírek J. N. Steinského a Waldeka, ve 30. letech se zvýšil počet předmětů dokumentujících čs. odboj v letech 1914-18. Odbojová sbírka byla v roce 1939 zkonfiskována, velká část fondu zaměřená na rok 1866 musela být v letech 1955-57 předána Vojenskému historickému muzeu v Praze. Oživení o tradiční sbírku přinesl až rok 1966, hlavním podnětem se stala rozsáhlá výstava ke 100. výročí bitvy u Hradce Králové. Postupně byl fond rozšířen několika nákupy ze soukromých sbírek, převody z jiných muzeí a z tehdejší krajské správy Sboru národní bezpečnosti. Tématicky tak byl rozšířen o základní typy zbraní z první i druhé světové války, ukázky loveckých zbraní a o práce regionálních puškařů.
 
Kurátorem sbírky je Mgr. Josef Šrámek, Ph.D., e-mail: j.sramek@muzeumhk.cz
Rakouský kord pro státní úředníky, 1878
Rakouská dragounská a kyrysnická přilba, 1850
Kulovnice s kolečkovým zámkem, 1659
Francouzská křesadlová pistole, druhá polovina 18. století
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové