Obrázek stránky

Mgr. Martina Vlčková

Mgr. Martina Vlčková
kurátorka; etnografie, kulturní dějiny

E-mail: m.vlckova@muzeumhk.cz
Tel.: 495 534 798

Odborná specializace: kuráror sbírky bydlení-odívání, entografie-folkloristika, obchod-služby.
Odborný garant Regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Královéhradeckého kraje.
V Muzeu východních Čech v Hradci Králové pracuje od roku 2008. Je absolventkou Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Specializace: Spravuje sbírky zaměřené na kulturu bydlení a odívání, obchod a služby, etnografii. Zajišťuje činnost Regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Královéhradeckého kraje. Zabývá se také hospodářskými dějiny raného novověku, zejména problematikou vývoje velkostatku.

KURÁTOR VÝSTAV:

2011 Zlatý kolovrat
2011 Měšťanské Vánoce

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:


RESLOVÁ, Martina: Božanov - Dům usedlosti čp. 1. In Sborník seminárních prací z předmětu Základy poznávání historických staveb v akademickém roce 2006/2007, Pardubice 2007, s. 19 - 22.
RESLOVÁ, Martina: Benediktinské panství Broumov ve 2. polovině 17. století. Urbář jako pramen. In Stopami dějin Náchodska 14, 2010 [2012], s. 139 – 403. (Součástí je i edice urbáře broumovského panství z roku 1654).

EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové