Obrázek stránky

Mgr. Martin Paclík, Ph.D.

Mgr. Martin Paclík, Ph.D.
kurátor; zoologie obratlovců

E-mail:
m.paclik@muzeumhk.cz
Tel.: 495 514 624
Odborná specializace: kurátor sbírky obratlovců, výzkum hnízdní biologie a ekofyziologie ptáků, faunistika ptáků východních Čech, metodologie faunistického výzkumu, redakční činnost.
 

Magisterské a následně doktorské studium absolvoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (katedra Ekologie a životního prostředí, resp. Katedra zoologie a ornitologická laboratoř). V letech 2007–2015 pracoval jako odborný asistent v oboru zoologie na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (Katedra biologie). V přírodovědeckém oddělení muzea pracuje jako zoolog a kurátor sbírky obratlovců od roku 2015. V letech 2007–2014 působil jako šéfredaktor ornitologického časopisu Panurus (Pardubice, ISSN 1211-6424), od roku 2015 působí jako šéfredaktor ornitologického časopisu Sylvia (Praha, ISSN 0231-7796). Člen České společnosti ornitologické, Společnosti spolupracovníků kroužkovací stanice Národního muzea v Praze a Českého svazu chovatelů. Věnuje se chovu ohrožených lokálních plemen domácích zvířat (mj. České slepice zlatě kropenaté).

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

Mezinárodní:
 
PACLÍK, M. & WEIDINGER, K. (2007): Microclimate of tree cavities during winter nights: implications for roost-site selection in birds. - International Journal of Biometeorology, 51, 287-293. Berlin.
 
PACLÍK, M., MISÍK, J. & WEIDINGER, K. (2009): Nest predation and nest defence in European and North American woodpeckers: a review. - Annales Zoologici Fennici, 46, 361-379. Helsinki.
 
PACLÍK, M., MISÍK, J. & WEIDINGER, K. (2012): Compensation for predator-induced reduction in nestling feeding rate in the Great Spotted Woodpecker. - Journal of Ethology, 30, 167-172. Tokyo.
 
TYLLER, Z., PACLÍK, M. & REMEŠ V. (2012): Winter night inspections of nest boxes affect their occupancy and reuse for roosting by cavity nesting birds. - Acta Ornithologica, 47, 79-85. Warszawa.
 
 
Tuzemské:
 
PACLÍK, M. (1998): Smíšená snůška sýkor koňadry (Parus major) a modřinky (P. caeruleus) v budce. - Panurus, 9, 117-119. Pardubice.
 
VÁCLAVEK, J. & PACLÍK, M. (2000): Pravděpodobné zahnízdění hohola severního (Bucephala clangula) na Bohdanečsku v roce 1999. Panurus, 10, 139. Pardubice.
 
PACLÍK, M., BÁRTA, F. & VESELÝ, J. (2002): Bohdanečský rybník. In: Hora J., Marhoul P., Urban T. (eds): Natura 2000 v České Republice – Návrh Ptačích Oblastí: 12/1-12/2. Praha.
 
PACLÍK, M., HOLUB, A., KRAUSOVÁ, H. & HAMPL, R. (2003): Stav poznání avifauny Bohdanečského rybníka v letech 1995 až 2002 – byl dosavadní výzkum dostačující? - Sylvia, 39, 53-66. Praha.
 
PACLÍK, M. (2004): Spolehlivost hladinového sčítání při studiu sezónní dynamiky početnosti vodních ptáků na rybnících – kolik druhů a jedinců zaznamenáme v biotopech s měnící se přehledností? - Sylvia, 40, 99-109. Praha.
 
PACLÍK, M. & VALÁŠEK, M. (2005): Metoda druhových záznamů – jednoduchá metoda lokálního monitoringu početnosti ptáků. - Zprávy ČSO, 60, 66-69. Praha.
 
PACLÍK, M. (2005): Ptáci lokality Olšiny u Dolan a návrh jejich ochrany. - Východočeský Sborník Přírodovědný – Práce a Studie, 12, 163-172. Pardubice.
 
PACLÍK, M. & REIF, J. (2005): Hnízdění ptáků ve stromových dutinách. - Sylvia, 41, 1-15. Praha.
 
MISÍK, J. & PACLÍK, M. (2007): Predace hnízd strakapouda velkého (Dendrocopos major) kunou (Martes sp.). - Sylvia, 43, 173-178. Praha.
 
PACLÍK, M. (2007): Výskyt vodních ptáků na Bohdanečském rybníce během roku. - Panurus, 16, 3-25. Pardubice.
 
KOLEČEK, J., PACLÍK, M., REIF, J. & WEIDINGER, K. (2010): Početnost a druhové bohatství ptáků ve dvou lužních lesích střední Moravy – možnosti analýzy bodových sčítacích dat. - Sylvia, 46, 71-85. Praha.
 
KOLEČEK, J., PACLÍK, M., PRAUS, L., VYMAZAL, M., TYLLER, Z., TURČOKOVÁ, L., SEDLÁČEK, J. & FIGURA, R. (2011): Hnízdní a zimní početnost ptáků dvou středomoravských lužních lesů. - Zprávy MOS, 69, 4-17. Přerov.
 
PACLÍK, M. & TYLLER, Z. (2014): Trus jako indikátor obsazenosti budek nocujícími ptáky v zimě. - Sylvia, 50, 12-24. Praha.

ČIHÁK, K. & PACLÍK, M. (2015): Bohdanečský rybník. In: Hora J., Čihák K., Kučera Z. (eds): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2008–2010. - Příroda, 33, 246–248. Praha.

PACLÍK, M. (2017): Pták roku 2017 – datel černý Dryocopus martius. - Ptačí svět, 1/2017, 3–5, 8–12. Praha.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodu rekonstrukce zcela uzavřena. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové