Obrázek stránky

Malakologie

Fond malakologie byl založen V.F. Hlaváčem ve 20. – 30. letech 20. století. Fond není spravován samostatným specialistou, sbírky byly po desetiletí uloženy v bednách a doplňovány pouze nesystematicky, a to sběry v terénu v 70. letech a několika menšími nákupy regionálních dokladů z východních Čech. Po roce 1993 byly sbírky vytříděny, prošly základní konzervací a byly nově adjustovány. Studijní materiál je postupně odborně revidován externími českými malakology.
 
V současné době obsahuje malakologická sbírka asi 45 tisíc schránek měkkýšů (ulity, lastury). Převažuje výstavní materiál mořských plžů a mlžů (30tisíc kusů), studijní dokumentační fond recentních měkkýšů ČR tvoří 15 tisíc položek. Uspořádání obou částí fondu je dle systematických kategorií zoologického systému měkkýšů.
 
Dokumentační a studijní fond schránek recentních měkkýšů tvoří převážně materiál z východních Čech. Doklady o výskytu plžů a mlžů v Českých zemích z 30. let, mají dnes vysokou dokumentační hodnotu, vzhledem k vysokému bioindikačnímu významu měkkýšů pro hodnocení změn přírody a krajiny. Naproti tomu velkou estetickou hodnotu mají původní výstavní sbírky schránek mořských měkkýšů, které se druhovým bohatstvím, rozsahem i kvalitou řadí k několika nejcennějším souborům tohoto druhu v ČR.
 
V současné době přichází v úvahu doplňování sbírky formou nákupu ucelených sběrů regionální provenience nebo dary významných nálezů a druhů zastoupených ve fauně ČR a neobsažených ve sbírce. Významné doplňování výstavních sbírek mořských měkkýšů se nepředpokládá.
 
Kurátorem sbírky je RNDr. Bohuslav Mocek, e-mail: b.mocek@muzeumhk.cz.
Další části přírodovědecké sbírky muzea: 
ZOOLOGIE OBRATLOVCŮ, PETROGRAFIE, MYKOLOGIE, PALEONTOLOGIE, MALAKOLOGIE, MINERALOGIE, ENTOMOLOGIE, BOTANIKA
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové