Obrázek stránky
Domovská stránka > O Muzeu > REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ PRO TRADIČNÍ LIDOVOU KULTURU > KONCEPCE ÚČINNĚJŠÍ PÉČE O TRADIČNÍ LIDOVOU KULTURU V ČESKÉ REPUBLICE
MaléStředníVelkéExtra velké

KONCEPCE ÚČINNĚJŠÍ PÉČE O TRADIČNÍ LIDOVOU KULTURU V ČESKÉ REPUBLICE

 
V roce 2003 vzala Vláda České republiky na vědomí zájem odborné veřejnosti a konkrétními opatřeními se vyjádřila k problematice ochrany nehmotného kulturního dědictví. Dne 11. června 2003 vláda projednala a schválila usnesením č. 571 Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu na léta 2004–2010, na kterou navázala nová Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011–2015 přijatá dne 5. ledna 2011 usnesením č. 11. Cílem obou koncepcí je ochrana hodnot vytvářených po celá staletí, které tvoří základ kulturní identity každého člověka. Konkrétní kroky směřují k efektivní dokumentaci a identifikaci tradiční lidové kultury, jejímu uchování a předávání dalším generacím, ale také k prezentaci a propagaci vůči veřejnosti.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové