Obrázek stránky
Domovská stránka > KNIHOVNY > ON-LINE KATALOGY KNIHOVEN
MaléStředníVelkéExtra velké

ON-LINE KATALOGY KNIHOVEN


On-line katalogy Clavius (CZ/GB/SK/DE)
Společenskovědní knihovna Přírodovědecká knihovna


Otevírací doba pro badatele:
pondělí a středa
9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin
i.nyvltova@muzeumhk.cz

Více o knihovně...
dle dohody
(M. Mikát, tel. 495 514 624)
m.mikat@muzeumhk.cz

Více o knihovně...
V Muzeu východních Čech v Hradci Králové jsou dvě knihovny - společenskovědní a přírodovědecká. Obě jsou veřejně přístupnými základními knihovnami se specializovaným knihovním fondem a poskytují veřejné a informační služby.

Knihovní fondy lze studovat pouze prezenčně.

Manuscriptorium

manuscriptorium.com
Nejstarší hudební rukopisy ze sbírek Muzea východních Čech v Evropské digitální knihovně rukopisů: Manuscriptorium
Specifikujte svůj požadavek: vyhledávání
GB  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA:
denně mimo pondělí 9.00-17.00 hodin

VSTUPNÉ
expozice a výstavy:

základní  50 Kč
snížené   20 Kč
rodinné 100 Kč
více...

.
© 2017 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové