Obrázek stránky
Domovská stránka > Program > KLUB SENIORŮ
MaléStředníVelkéExtra velké

KLUB SENIORŮ

V roce 2019 bude Muzeum východních Čech pokračovat ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové na přednáškách pracovníků muzea pro nové i stávající členy Klubu seniorů především v prostorách knihovny a odborného pracoviště muzea v Gayerových kasárnách. Klubová setkání a přednášky se uskuteční 2x měsíčně ve čtvrtek od 10.00 hodin. Na rok 2019 je připraven následující program:
TERMÍNY PRO KLUB SENIORŮ - 2019 / I. POLOLETÍ
 

11. ledna 2019 od 10 hodin

Čest práci, paní učitelko! - komentovaná prohlídka výstavy
PhDr. Pavla Koritenská
GMU
 

24. ledna 2019 od 10 hodin

Studijní a vědecká knihovna - přednáška
PhDr. Pavla Koritenská  - Čest práci, paní učitelko!
Přednáška představí důležité milníky v československém školství 20. století. Jak se politické události a legislativní změny promítly do vzdělání v ČSR v období první republiky a  poté do poválečného československého školství.
 

7. února 2019 od 10 hodin

Studijní a vědecká knihovna - přednáška
Zajímalo Vás někdy jaká houba je největší? Z čeho všeho mohou houby vyrůst? Rostou všude na světě? Na tyto a mnoho dalších otázek Vám odpoví Tereza Tejklová ve své přednášce Zajímavosti ze světa hub.
Bc. Tereza Tejklová Zajímavosti ze světa hub
 

21. února 2019 od 10 hodin

Studijní a vědecká knihovna – přednáška
Povídání o zvycích a pokrmech v období masopustního veselí. Přiblížíme si význam jednotlivých masek a jejich podobu dle krajů a období.
Mgr. Marie Havlová Masopust
 

7. března 2019 od 10 hodin

Studijní a vědecká knihovna – workshop
Workshop navazující na přednášku o masopustu. Vytvoříme maškarní masku a ochutnáme některý z masopustních pokrmů.
Mgr. Marie Havlová Masopust
 

21. března 2019 od 10 hodin

Studijní a vědecká knihovna – přednáška
Uprostřed Koruny české
Příprava předmětů ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové na výstavu ,,Uprostřed Koruny české“, která představí gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách.
Bc. Andrea Černá
 

11. dubna 2019 od 10 hodin

Komentovaná prohlídka Hradce Králové
Mgr. Jan Jakl, Pavla Koritenská
 

25. dubna 2019 od 10 hodin

Studijní a vědecká knihovna – přednáška
Povídání o tom, jak se v minulosti připravovali naši předci na Velikonoce během postního období a jak prožívali Velikonoce.
Mgr. Marie Havlová Velikonoce
 

9. května 2019 od 10 hodin

Studijní a vědecká knihovna – workshop
Výroba tradiční velikonoční výzdoby a výměna receptů tradičních i netradičních velikonočních pokrmů. Vlastní vyzkoušené recepty s sebou :-)
Mgr. Marie Havlová Velikonoce
 

23. května 2019 od 10 hodin

Studijní a vědecká knihovna – přednáška
PhDr. Markéta Pražáková Hradecký sochař Jan Škoda
Sochař Josef Škoda patří k významným českým sochařům první poloviny 20. století. Jeho sochy můžeme vidět na veřejných prostranstvích Hradce Králové (Jiráskovy sady, Žižkovy sady) a jsou nedílnou součástí architektury města (budova nádraží, Gymnázium Boženy Němcové).
 

6. června 2018 od 10 hodin

Komentovaná prohlídka Hradce Králové
Mgr. Jan Jakl, Pavla Koritenská
 

20. 6. 2019 od 10 hodin

Studijní a vědecká knihovna – přednáška
Královéhradecká bastionová pevnost a její role v dějinách
Přednáška představí důležité okamžiky v historii města Hradce Králové jakožto vojenské pevnosti, tj. v období 18. a 19. století. Přiblíží důvod vzniku pevnosti, její roli v soudobém vojenském myšlení i vliv pevnosti na život královéhradeckého obyvatelstva.
Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.

Informace na stránkách Klubu seniorů:

V případě zájmu kontaktujte prosím vedoucí Oddělení vnějších vztahů a marketingu služeb Studijní a vědecké knihovny:

Bc. Vladimíra Buchtová:
telefon: 733 539 751
email: vladimira.buchtova@svkhk.cz
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Regionální fondy knihoven
 Muzeum východních Čech v Hradci Králové
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové