Obrázek stránky
Domovská stránka > Program > KLUB SENIORŮ
MaléStředníVelkéExtra velké

KLUB SENIORŮ

V roce 2017 bude Muzeum východních Čech pokračovat ve spolupráci s královéhradeckou Studijní a vědeckou knihovnou na přednáškách pracovníků muzea pro nové i stávající členy Klubu seniorů v prostorách knihovny a v návštěvách výstav, expozic a odborných pracovišť muzea. Klubová setkání a přednášky se uskuteční vždy 2x měsíčně ve čtvrtek od 10.00 hodin. Na rok 2017 je připraven následující program:

Prohlídka výstavy Ve stínu války 1866

12. ledna 2017
Zajímavosti o přípravě sbírkových předmětů do výstavy, postupy, technika a výklad restaurátorek muzea. Prohlídka výstavy Ve stínu války 1866 z pohledu restaurátora.

Restaurování fragmentu uniformy pruského poručíka

26. ledna 2017
Restaurátorka Marcela Raková Vás ve své přednášce krok po kroku provede procesem restaurování textilie z roku 1866. Přednáškový sál Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Známé i neznámé

9. února 2017
Povídání o zajímavých předmětech z každodenního života obyvatel. Budova muzea v Gajerových kasárnách.

Masopust a velikonoční období

23. února 2017 
Přenáška Mgr. Martiny Vlčkové, ve které budou představeny tradice masopustních obchůzek ve východních Čechách a přípravy na Velikonoce. Přednáškový sál Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Prohlídka budovy muzea

9. března 2017
Prohlídka muzejní budovy s historičkou PhDr. Markétou Pražákovou zaměřená na málo známé kauzy, které vznikaly při stavbě muzejní budovy.

Kauzy a tajemství hradeckého muzea

23. března 2017
Přednáška PhDr. Markéty Pražákové doplněná worshopem. Přednáškový sál Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Od pevnosti k salonu republiky

6. dubna 2017
Členové a příznivci Klubu seniorů se zúčastní procházky kolem historického centra města Hradec Králové.

Cesta legionáře kolem světa

20. dubna 2017
Přednáška Mgr. Zdeňky Kulhavé. Životní příběh československého legionáře Antonína Matejska (1888-1961). Součástí přednášky bude prezentace publikace věnované této významné regionální osobnosti.

Prohlídka výstavy Velká vizita!

11. května 2017
Prohlídka výstavy Velká vizita! …v Hradci Králové za první republiky. Kurátorka výstavy PhDr. Pavla Koritenská představí nejen historii zdravotnictví a lékařské péče města Hradce Králové, ale také např. oblast domácí péče o zdraví a instituci školního lékaře v Hradci Králové.

Velká vizita!

25. května 2017
Přednáška PhDr. Pavly Koritenské, která naváže na prohlídku stejnojmenné výstavy a zájemcům doplní zajímavosti z historie královéhradeckého zdravotnictví. Přednáškový sál Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Restaurování a konzervace

7. září 2017
Senioři navštíví pracoviště restaurátorských dílen v Gayerových kasárnách a dozvědí se informace o restaurování a konzervaci zajímavých sbírkových předmětů, kterým se odborné pracovnice konzervátorských dílen věnovaly v předcházejícím roce.

Archeologické nálezy z pohledu restaurátorky

21. září 2017
Přednáška Bc. Andrey Černé, ve které bude představeno z pohledu restaurátorky zpracování nových archeologických nálezů z lokalit v okolí Hradce Králové.

Královéhradecké regulační plány

12. října 2017
Návštěva výstavy Královéhradecké regulační plány.

Státní symboly České republiky

26. října 2017
Přednáška Mgr. Zdenky Kulhavé Státní symboly České republiky a národní symboly českého národa. V rámci přednášky bude představena historie a význam státních i národních symbolů a korunovačních klenotů.

Informace na stránkách Klubu seniorů:

V případě zájmu kontaktujte prosím vedoucí Oddělení vnějších vztahů a marketingu služeb Studijní a vědecké knihovny:

Bc. Vladimíra Buchtová:
telefon: 733 539 751
email: vladimira.buchtova@svkhk.cz
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Regionální fondy knihoven
 Muzeum východních Čech v Hradci Králové
GB  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA:
denně mimo pondělí 9.00-17.00 hodin

VSTUPNÉ
expozice a výstavy:

základní  50 Kč
snížené   20 Kč
rodinné 100 Kč
více...

.
© 2017 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové