Obrázek stránky
Domovská stránka > Program > VÝSTAVY A EXPOZICE > PEVNOST KRÁLOVÉHRADECKÁ
MaléStředníVelkéExtra velké

PEVNOST KRÁLOVÉHRADECKÁ

PEVNOST KRÁLOVÉHRADECKÁ
9. 10. 2015 až 1. 10. 2017

Důležitost Hradce jako opěrného bodu za prusko-rakouských válek v 18. století vedla k rozhodnutí proměnit město v pevnost. Výstava připomíná výročí 250 let od zahájení výjimečné stavby královéhradecké bastionové pevnosti.


Výstava je otevřena

do 1. října 2017 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
denně mimo pondělí vždy od 9.00 do 17.00 hodin.
Důležitost Hradce jako opěrného bodu za prusko-rakouských válek v 18. století vedla k rozhodnutí proměnit město v pevnost. Výstava připomíná výročí 250 let od zahájení výjimečné stavby královéhradecké bastionové pevnosti.
Na výstavě bude možné spatřit jedinečný soubor vzácných map a stavebních plánů z doby budování pevnosti, které nebyly v takové míře dosud prezentovány, dále pak cenné architektonické pozůstatky královéhradecké pevnosti, dobové inženýrské a měřické pomůcky i předměty, přibližující vojenství 18. století. Návštěvníci mohou porovnat i plány zachycující postup výstavby pevnosti po jednotlivých letech.
Mezi největší rarity náleží dvě rozměrné hradební pušky pruské provenience z období kolem roku 1740 ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové, které jsou vystaveny vůbec poprvé. Dále budou vystaveny minérské kyrysy či nepříliš často dochované jezdecké holínky. Trojrozměrné předměty doplňuje řada vyobrazení, které postihují barvitost rakouského císařského vojska a jeho proměny během 18. století.
Původní dobové plánové dokumentace představují jednotlivé části pevnosti (opevnění, úpravy říčních koryt, vojenské objekty...) včetně dobové terminologie. Zvláštní důraz je kladen na dodnes dochované části pevnosti, které je možné ve městě i v okolí spatřit. Stěžejním exponátem této části je Žaloudkův model královéhradecké pevnosti k roku 1865. Za pozornost stojí i soubor pevnostních hraničních kamenů, pamětní desky zaniklých mostů a další exponáty.
K výstavě je připraven interaktivní doprovodný program pro mateřské, základní a střední školy. Rodiče s dětmi mohou již 18. října 2015 navštívit muzejní neděli STAVÍME PEVNOST, kde porovnáme některá známá místa v Hradci Králové, která před 250 lety vypadala zcela jinak, a pokusíme pevnost sami postavit.

Spolupracující instituce

 
Městské muzeum v Jaroměři
Státní okresní archiv v Hradci Králové
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru v Praze
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Vojenský historický archiv Praha, Ministerstvo obrany ČR
Národní technické muzeum v Praze
Východočeské muzeum v Pardubicích
Výstava vznikla za finanční podpory
Státního fondu kultury ČR
Pořadatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové / Koncepce a kurátoři: Radek Bláha, Jiří Slavík, Josef Šrámek / Organizační zajištění: Stanislav Hrbatý / Restaurování a konzervování exponátů: Andrea Černá, Dana Barvová, Věra Dvořáčková, Marcela Raková / Příprava exponátů a konzultace: Jan Jakl, Jaroslava Pospíšilová, Markéta Pražáková / Grafické řešení a reprodukční práce: M.C.O.M. spol. s r.o. / Fotografie: Miroslav Beneš a archiv Muzea východních Čech v Hradci Králové / Instalace: Ivana Pochobradská/ Technické zpracování: Rudolf Drahorád, Libor Penker, Miroslav Zapletal, Stanislav Zoubek

EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodu rekonstrukce zcela uzavřena. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové