Obrázek stránky
Domovská stránka > Program > VÝSTAVY A EXPOZICE > OHLASY PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY
MaléStředníVelkéExtra velké

OHLASY PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY

OHLASY PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY
23. 9. 2016 až 29. 1. 2017

Raritní historické fotografie památkové zóny vznikající již v 19. století na bojišti prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové, ale i alternativní pruská zadovka systému Luck jsou k vidění na nové výstavě Ohlasy prusko-rakouské války.


Výstava je otevřena

do 29. ledna 2017 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
Třebaže prusko-rakouská válka v roce 1866 patřila mezi nepříliš dlouhé války, její důsledky byly dalekosáhlé v kontextu celé Evropy. Výstava přibližuje politické, hospodářské a sociální důsledky války, její vliv na technologický vývoj v oblasti puškařství mezi lety 1865–1880 a představí také tzv. druhý život tohoto válečného konfliktu prostřednictvím historie rozsáhlé památkové zóny na Chlumu a v menší míře i na dalších východočeských bojištích. Návštěvník nové výstavy se může seznámit s tím, jak se budovaly první sbírky militarií, pomníky, pohřebiště a symbolické památníky.
V rámci českých muzejních sbírek patří vedle dobových fotografií mezi nejzajímavější předměty unikátní pruská zadovka systému Luck, která představuje alternativu ke slavnější Dreyseho jehlovce. Podobnou roli sehrává zadovka českého puškaře Sylvestra Krnky, který s tímto konstrukčním řešením přišel již před prusko-rakouskou válkou, leč nepodařilo se mu jej v rakouské armádě prosadit. Uplatnění pak Krnkova zbraň našla ve výzbroji armád Černé Hory, Turecka a především Ruska. Přímou reakcí na úspěch pruské Dreyseho jehlovky je puška francouzského systému Chassepot, kterou lze na výstavě také spatřit.

Pomyslnou tečkou za prusko-rakouskou válkou a osudovou bitvou z 3. července 1866 se stalo zrušení a následné zboření královéhradecké pevnosti. Téma pádu hradeb a zahájení koncepčního rozvoje města tak logicky výstavu uzavírá.

Poslední výstava s tématikou války 1866 v letošním programu Muzea východních Čech v Hradci Králové zapojeného do seriálu vzpomínkových akcí ke 150. výročí bitvy na Chlumu bude otevřena od 23. září 2016 do 29. ledna 2017 denně mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hodin.
Koncepce a kurátor: Josef Šrámek / Produkce: Stanislav Hrbatý /
Restaurování a konzervování exponátů: Dana Barvová, Andrea Černá, Věra Dvořáčková, Marcela Raková / Grafické řešení: Anna Štysová / Digitalizace: Lada Fialová / Instalace: Ivana Pochobradská / Technické zázemí: Rudolf Drahorád, Vladislav Pánek, Tomáš Pavel, Libor Penker 
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové