Obrázek stránky
MaléStředníVelkéExtra velké

O MOTÝLECH A LIDECH

O MOTÝLECH A LIDECH
19. 5. 2017 až 31. 8. 2017

Atraktivní exponáty tropických motýlů a také jejich umělecké ztvárnění formou akvarelů z archivu dr. Vladimíra Balthasara přibližuje překvapivě barevnou a tvarovou rozmanitost těchto exotických zástupců řádu Lepidoptera.


Výstava je otevřena

od 19. května do 31. srpna 2017 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
Z výstavy O motýlech a lidech
Atraktivní exponáty tropických motýlů dochovaných z doby počátků přírodovědeckého muzejnictví v Hradci Králové a také jejich umělecké ztvárnění formou akvarelů hradeckého malíře Otakara Řípy přibližuje návštěvníkům překvapivě barevnou a tvarovou rozmanitost těchto exotických zástupců řádu Lepidoptera. Vystavený soubor více než 30 kreseb motýlů pochází z rodinného archivu dr. Vladimíra Balthasara – významného evropského entomologa, který působil v hradeckém muzeu v letech 1945–1957. Součástí výstavy jsou i další preparáty z původních sbírek muzea a materiály vztahující se k dílu vědce, od jehož narození uplyne již 120 let.
 © Muzeum východních Čech v Hradci Králové
 
RNDr. Bohuslav Mocek / libreto a scénář, kurátor výstavy
Miroslav Mikát / autorská spolupráce, příprava a ošetření sbírkového materiálu
Ivana Pochobradská / výtvarné řešení, instalační práce
Jiří Šinták / grafická úprava, skeny fotografií
Miroslav Zapletal, Libor Penker, Ing. Rudolf Drahorád, Tomáš Pavel / technické práce
Mgr. Stanislav Hrbatý / produkce
 
Fotografie / archív přírodovědeckého oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové,
rodinný archív dr. V. Balthasara, Miroslav Mikát, Miroslav Beneš, Petra Kopecká,
RNDr. Vladimír Lemberk (Východočeské muzeum v Pardubicích)
 
Za poskytnutí akvarelů, medailí, fotografií a dalších materiálů z rodinného archívu,
cenné rady a všestrannou pomoc děkujeme vnučkám dr. V. Balthasara
Ing. Ivě Drbalové a Haně Čermákové. Jen díky jejich zájmu a iniciativě
mohla být výstava realizována.
 
Za zapůjčení portrétu dr. V. Balthasara a dobových entomologických sběrných pomůcek
děkujeme kolegům z entomologického oddělení Národního muzea v Praze
Mgr. Jiřímu Hájkovi Ph.D. a Mgr. Petru Kmentovi Ph.D.
 
GB  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA:
denně mimo pondělí 9.00-17.00 hodin

VSTUPNÉ
expozice a výstavy:

základní  50 Kč
snížené   20 Kč
rodinné 100 Kč
více...

.
© 2017 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové