Obrázek stránky
MaléStředníVelkéExtra velké

O MOTÝLECH A LIDECH

O MOTÝLECH A LIDECH
19. 5. 2017 až 24. 9. 2017

Atraktivní exponáty tropických motýlů a také jejich umělecké ztvárnění formou akvarelů z archivu dr. Vladimíra Balthasara přibližuje překvapivě barevnou a tvarovou rozmanitost těchto exotických zástupců řádu Lepidoptera.


Výstava je otevřena

do 24. září 2017 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
Atraktivní exponáty tropických motýlů z Afriky, Indonésie, Nové Guineje či Himalájí z doby počátků přírodovědeckého muzejnictví v Hradci Králové, doplněné jejich uměleckým ztvárněním formou akvarelů hradeckého malíře Otakara Řípy, přibližují návštěvníkům překvapivou barevnost a tvarovou rozmanitost těchto exotických zástupců řádu Lepidoptera.
kliknutím zvětšíte
Z výstavy O motýlech a lidech
Motýli jsou jedním z nejpočetnějších řádů hmyzu. V současnosti je známo asi 180 000 druhů žijících kromě Antarktidy na všech kontinentech. Motýlí křídla jsou pokryta tisíci drobných, částečně se překrývajících šupinek, které podmiňují často velice pestré zbarvení a vznik charakteristických a obdivuhodných kreseb. Díky této rozmanitosti tvarů, barev i velikostí jsou motýli nejznámější skupinou hmyzu.
Vystavené exponáty tropických motýlů doplňuje soubor více než 30 kreseb motýlů pocházejících z rodinného archivu významného evropského entomologa dr. Vladimíra Balthasara, který působil v hradeckém muzeu v letech 1945–1957. Součástí výstavy jsou i další zajímavé preparáty hmyzu a ptáků z původních sbírek muzea a materiály vztahující se k dílu vědce, od jehož narození uplyne již 120 let.
Již od otevření Přírodovědeckého muzea v Hradci Králové v roce 1939 byly součástí jeho entomologických sbírek početné kolekce tropických motýlů. V letech 1946–1957 spravoval v hradeckém muzeu přírodovědecké sbírky přední evropský vědec, entomolog RNDr. et PhDr. Vladimír Balthasar, Dr.Sc. (21. 6. 1897 – 10. 11. 1978). Byl vedoucím přírodovědného muzea a zároveň přednášel na lékařské a pedagogické fakultě.
V jeho osobě poprvé zastával funkci kustoda přírodovědných sbírek hradeckého muzea pracovník s přírodovědným vzděláním a významný odborník. S jeho působením byl spojený rozmach práce v přírodních vědách, především v zoologii, znamenající podstatný přínos pro budování sbírkového fondu. Založil dokumentační sbírky hmyzu, studijní sbírku ptactva a vajec. Zasloužil se o entomologický výzkum východních Čech, především lokalit v Polabí, na Chlumecku a v Orlických horách.
Vědecká práce dr. V. Balthasara byla oceněnována ještě v době jeho života. Za zpracování sbírky koprofágních vrubounovitých brouků bývalého Belgického Konga byl například oceněn medailí belgického krále Leopolda III. Publikoval přes 200 původních prací zaměřených faunisticky a taxomonicky, popsal na 250 nových taxonů pro vědu. Uveřejnil i velký počet kratších sdělení, recensí, kritik, monografických přehledů, personálních sdělení a populárních článků. Během svého života vykonal obrovskou práci ve více disciplínách. Známe ho jako žurnalistu, hudebního vědce, historika umění, entomologa, ornitologa a muzejníka. V každé z disciplín, kterými se zabýval, se významně zapsal do dějin oboru.
V letech 1955–1957 navštěvoval Přírodovědecké muzeum hradecký malíř Otakar Řípa, který vytvořil podle skutečných exponátů motýlů soubor 36 akvarelů. V úvodním textu k souboru se vyznává, že byl inspirován dílem hlubotiskových reprografií Maxe Švabinského „Motýlí čas“, aby „se pokusil zachytit krásu jedinečných motýlů vynikajících rozmanitostí tvarů, bohatostí kresby a nádherou barev“. Exempláře tropických motýlů se díky péči několika generací kurátorů dochovaly ve velmi dobrém stavu až do dnešních dnů a jsou tak cennou součástí entomologické sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové. V současnosti má sbírka tropických motýlů 200 entomologických krabic a obsahuje na 3 000 exemplářů.
 © Muzeum východních Čech v Hradci Králové
 
 
RNDr. Bohuslav Mocek / libreto a scénář, kurátor výstavy
Miroslav Mikát / autorská spolupráce, příprava a ošetření sbírkového materiálu
Ivana Pochobradská / výtvarné řešení, instalační práce
Jiří Šinták / grafická úprava, skeny fotografií
Miroslav Zapletal, Libor Penker, Ing. Rudolf Drahorád, Tomáš Pavel / technické práce
Mgr. Stanislav Hrbatý / produkce
 
Fotografie / archív přírodovědeckého oddělení
Muzea východních Čech v Hradci Králové,
rodinný archív dr. V. Balthasara, Miroslav Mikát, Miroslav Beneš, Petra Kopecká,
RNDr. Vladimír Lemberk (Východočeské muzeum v Pardubicích)
 
Za poskytnutí akvarelů, medailí, fotografií a dalších materiálů z rodinného archívu,
cenné rady a všestrannou pomoc děkujeme vnučkám dr. V. Balthasara
Ing. Ivě Drbalové a Haně Čermákové. Jen díky jejich zájmu a iniciativě
mohla být výstava realizována.
 
Za zapůjčení portrétu dr. V. Balthasara a dobových entomologických
sběrných pomůcek děkujeme kolegům z entomologického oddělení
Národního muzea v Praze
Mgr. Jiřímu Hájkovi Ph.D. a Mgr. Petru Kmentovi Ph.D.
 
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové