Obrázek stránky
Domovská stránka > Program > VÝSTAVY A EXPOZICE > MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - II.
MaléStředníVelkéExtra velké

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - II.

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - II.
3. 12. 2013

Národní památkový ústav ÚOP v Josefově, Muzeum východních Čech v Hradci Králové a Omnium o.s. si Vás dovolují pozvat na seminář k problematice MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ.


Seminář se uskuteční

v úterý 3. prosince 2013 od 09.00 do 14.00 hodin v konferenčním sále Muzea východních Čech v Hradci Králové. Vstup zdarma.
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - II.

Témata semináře

Programy MK ČR k ochraně movitého kulturního dědictví a podpora NNO, budoucí podoba Operačních programů přeshraniční spolupráce EU, budoucí role Místních akčních skupin a možnosti bank při financování neziskových organizací a obnově kulturního dědictví.

Program semináře:


09.00 – 09.20 hod.
Registrace účastníků

09.20 – 09.30 hod.
Zahájení

Dotační programy MK ČR v oblasti ochrany a péče o movité kulturní dědictví
(dotační program ISO; program Kulturní aktivity – podprogram Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií; podprogram pro NNO)
Mgr. Pavel Hlubuček, ředitel Odboru odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR

Tematické cíle a investiční priority v Operačních programech přeshraniční spolupráce v novém programovém období EU 2014+ (CZ-PL-DE-AT-SR)
Ing. Miroslava Píšová, MMR ČR, Odbor evropské územní spolupráce

Místní akční skupiny (MAS) v budoucím programovém období 2014+ a role MAS v ochraně kulturního dědictví
Mgr. Gustav Charouzek, NS MAS, MAS kraje Vysočina o.p.s.

Dotační programy MK ČR v oblasti památkové péče s termínem podání žádostí leden - červen 2014
Mgr. Martin Mezera, Ing. Jiří Balský

Možnosti financování neziskových organizací / renovace kulturních památek
Ing. Peter Turoci, PPF Banka

Zkušenosti a doporučení v oblasti financování projektů
Ing. Jakub Smetánka, ČSOB, EU Centrum

Financování projektů, financování neziskového sektoru
Ing. Pavel Kváš, Česká spořitelna, odbor neziskový sektor

a praktické zkušenosti s obnovou movitého kulturního dědictví v rámci projektu Pro život kostelů Broumovska

ThLic. Martin Lanži, Římskokatolická farnost Broumov

14.00 hod.
Konec semináře
Pozvánka ke stažení (pdf)


KONTAKT A INFORMACE:

www.omniumos.cz, info@omniumos.cz, tel.: 739 385 928
financovani-kulturniho-dedictvi-loga
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové