Obrázek stránky
Domovská stránka > Program > VÝSTAVY A EXPOZICE > Dějiny venkova v českých zemích 18. – 20. století: Historiografie, metody, problémy
MaléStředníVelkéExtra velké

Dějiny venkova v českých zemích 18. – 20. století: Historiografie, metody, problémy

Dějiny venkova v českých zemích 18. – 20. století: Historiografie, metody, problémy
13. 6. 2014 až 14. 6. 2014

Mezinárodní vědecká konference. Vstupní konference, ideově navazující na uherskohradišťské mezinárodní agraristické konference.


Konference se uskuteční

13. - 14. června 2014 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové, Národním muzeem, Moravským zemským muzeem a Slezským zemským muzeem

si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci
Dějiny venkova v českých zemích 18. – 20. století: Historiografie, metody, problémy
Vstupní konference, ideově navazující na uherskohradišťské mezinárodní agraristické konference, usiluje o zmapování dosavadního stavu poznání tohoto mimořádně důležitého segmentu vývoje české a německé společnosti v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s přesahem do dalších teritorií. Dosavadní bádání se neslo především ve znamení zájmu o oblast politického agrarismu posledních sta let (zejména dějin české/československé agrární strany). Plánovaná konference pod hlavičkou Muzea východních Čech v Hradci Králové proto záměrně rozšiřuje badatelské pole na venkov jako takový, a to od počátku raného novověku do současnosti. Cílem je zaměření pozornosti na metody, které byly dosud používány v badatelském diskurzu se snahou rozšířit je o metodickou výzbroj, jíž dnes nabízejí kulturní dějiny, historická antropologie, historická sociologie aj. Nedílnou součástí jednání bude také nastínění palety problémů z oblasti dějin venkova v nejširším slova smyslu, od nichž se bude odvíjet tematická precizace dalších workshopů. Hodnotné příspěvky, přednesené na konferenci, budou publikovány v podobě monotematického supplementa recenzovaného časopisu.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 512 391, email: info@muzeumhk.cz, www.muzeumhk.cz
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové