Obrázek stránky

PhDr. Jiří Kalferst

V neděli 14. dubna 2013 zemřel ve věku 57 let archeolog Jiří Kalferst. Jeho jméno je se zdejším muzeem spjato od roku 1981. V jeho zdech vychoval generaci českých archeologů a zanechal po sobě rozsáhlé odborné dílo. Odešel v něm velký znalec archeologických památek ve východních Čechách, vzácný kolega, učitel i kamarád.
PhDr. Jiří Kalferst - archeolog
archeolog

E-mail: j.kalferst@muzeumhk.cz
Tel.: 495 514 624

Odborná specializace:
mladší doba kamenná, regionalistka, metodická a pedagogická činnost.

Regionální archeologické infobáze, podklady pro archeologickou památkovou péči (územní plánování) s výjimkou území velkého Hradce Králové, část sbírkového fondu AO (neolit, eneolit, menší terénní akce).

Výkonný redaktor sborníku Zpravodaj muzea v Hradci Králové.
Narozen r. 1956 v Hořicích v Podkrkonoší, absolvent FF UK v Praze (dipl. práce „Neolitická broušená industrie mezi Labem a Cidlinou“). Pracoval jako archeolog nejdříve v Polabském muzeu v Poděbradech a od roku 1981 v archeologickém oddělení tehdejšího KMVČ Hradec Králové.

Z větších akcí vedl výzkumy polykulturních areálů na stavbě areálu zásobníku PHM v Cerekvicích nad Bystřicí (1985 – 1987) a v pískovně v Obědovicích (1995 – 2000) a podílel se i na dalších terénních akcích hradeckého muzea (např. povrchový průzkum Chrudimska). Ve spolupráci s pardubickým pracovištěm Památkového ústavu vymapoval m.j. i hradiště „Valy“ u Češova (r. 1995) a v rámci grantového projektu „Prostorové identifikace archeologických lokalit v oblasti Hruboskalska, okr. Semily“ i skalní areál „Čertova ruka“ k.ú. Karlovice (r. 1997).

Dlouhodobě se soustředil na tvorbu literárních rejstříků a zpracování datových zdrojů pro potřeby regionální odborné práce.  Je autorem a také správcem rešeršní of-line odborné infobase „Excerpta“ (přes 60 000 záznamů) se striktně vymezenou východočeskou tématikou.

Specializuje se také na zpracovávání podkladů archeologické památkové péče plošně rozsáhlých, nebo dlouhodobě proponovaných projektů a větších územních celků, např. vyhodnocení rizik na jednotlivých úsecích trasy dálnice D-11 (průběžně od r. 1994), podklady pro GIS „Archeologická naleziště Pardubického kraje“ (r. 2002) nebo „Dbase archeologických lokalit na správním území města Hradce Králové“ (r. 2003 - společně s R. Bláhou a J. Benešovou) a příležitostně i na leteckou prospekci.  

Externě přednáší na katedře archeologie FF Univerzity Hradec Králové.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST (VÝBĚR):

2008
Muzeum a péče o archeologické dědictví, konferenční sborník „Archeologie a veřejnost 3“ (v tisku).

2009
Archeologie a časopis „Ratibor“, sborník „Královéhradecko“, roč. V-VI, 495-501.

Bronzová hlavice palcátu z Mlázovic, okr. Jičín, Zpravodaj MKH 34, 173-176.

2010
Archeologie v regionálním tisku /Výběrová bibliografie V/, Severovýchodní Čechy 1 – Archeologické příspěvky v Časopisech „Ratibor“ /1884-1916/ a „Osvěta lidu“ /1896-1941/, Zprávy ČAS – Supplément 76.

2011
Neolitické osídlení v oblasti Boháneckého Chlumu, Archeologie východních Čech I (v tisku).
Rejstřík sborníku "Zpravodaj muzea v Hradci Králové", (Zpravodaj krajského muzea východních Čech), ročníky I - XX (1974-1994) – revidovaná elektronická verze původní publikace (připraveno pro webové stránky muzea).
(Jaromír Kovárník – Radek Bláha) Nálezy lengyelské a malické kultury z Předměřic nad Labem, Praehistorica XXIX (Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2009), 153 – 198.

2012
Archeologie v regionálním tisku /Výběrová bibliografie VI/, Severovýchodní Čechy 2 – Periodika královéhradeckého kraje a archeologie, Zprávy ČAS – Supplément (v tisku).

EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové