Obrázek stránky

PhDr. Jaroslava Pospíšilová

PhDr. Jaroslava Pospíšilová
kurátorka, dějiny 20. století

E-mail: j.pospisilova@muzeumhk.cz
Tel.: 495 534 798

Odborná specializace:
období novodobých dějin,
správce sbírky zaměřené na politické poměry a kulturu.
.
Je absolventkou Filozofické fakulty UJEP Brno, obor čeština-dějepis. Od roku 1990 zaměstnána v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

V letech 1997-1999 byla řešitelkou grantového projektu MK ČR Dokumentace osobností čs. legionářů z okresu Hradec Králové. Od roku 2000 zajišťuje účast muzea v projektu VISK 6 Memoriae Mundi Series Bohemica – Digitalizace hudebních rukopisů. Zpracovala a doplňuje databáze Čs. legionáři (okres HK), Oběti nacistické okupace 1939-1945 (okres HK), Události (okres HK) a Výstavy muzea (Hradec Králové).

KURÁTORKA VÝSTAV:

Listopad 89, 1990
Za svobodu, 1994
Květen 1945 ve fotografii, 1995
Barium -Velký Josef, 2004
Od Vltavy k Piavě (spoluautorka), 2005
Totální nasazení, výstava fotografií Z. Tmeje, 2006
Srpen 1968 v dokumentech doby, 2008
Přijďte před 100 lety, 2013
Mým národům!, 2014

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

POSPÍŠILOVÁ, Jaroslava: Ladislav Jan Pospíšil. - Hradec Králové, 1993.

POSPÍŠILOVÁ, Jaroslava: Českoslovenští legionáři okresu Hradec Králové 1914-1920. - Hradec Králové, 2000.

ZIKMUND, Jiří; POSPÍŠILOVÁ, Jaroslava: Fotoalbum města Hradce Králové 1866 – 1918. - Hradec Králové, 2000.

ZIKMUND, Jiří; POSPÍŠILOVÁ, Jaroslava, LENDEROVÁ, Zdena: Fotoalbum města Hradce Králové 1918 – 1945. - Hradec Králové, 2002.

POSPÍŠILOVÁ, Jaroslava: Muzeum východních Čech v Hradci Králové a legionářská tradice – deníky starodružiníka Karla Holého. In: Československé legie v Rusku, sborník příspěvků z kolokvia 9. 5. 2001 v Praze. - Praha, 2003.

POSPÍŠILOVÁ, Jaroslava: V. V. Tomek a jeho rodné město. In: Sborník W. W. Tomek Historie a politika (1818-1905). - Pardubice, 2006.

POSPÍŠILOVÁ, Jaroslava: Zápisník ludvíkovců. IV. PTP-VTNP- roty R a Z Ostrava Radvanice. - Hradec Králové, 2007.

BRUNCLÍK, Jan; POSPÍŠILOVÁ, Jaroslava: Na počest hrdinů. - Hradec Králové, 2007.

POSPÍŠILOVÁ, Jaroslava: Vzpomínky nedobrovolných stavbařů-pétépáků. 61. PTP-VTNP 1951-1953 Hradec Králové. - Hradec Králové, 2008.

POSPÍŠILOVÁ, Jaroslava: Srpen 1968 v dokumentech doby, textový průvodce výstavou. - Hradec Králové, 2008.

POKORNÝ, Radek; BRUNCLÍK, Jan; POSPÍŠILOVÁ, Jaroslava: Když nad Hradcem vlál nacistický prapor...Sborník o životě v Hradci Králové v letech 1938-1945.- Hradec Králové, 2010.

POSPÍŠILOVÁ, Jaroslava: Z historie Jednoty ČsOL v Hradci Králové (1921-1949). - Hradec Králové, 2011.

BRUNCLÍK, Jan; POSPÍSILOVÁ, Jaroslava; VAŠEK, František: Vy padlí…Vám budiž čest a sláva! Oběti německého fašismu na okrese Hradec Králové v letech 1937-1945.- Hradec Králové, 2013.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové