Obrázek stránky
Domovská stránka > Budova muzea > Historie stavby
MaléStředníVelkéExtra velké

Historie stavby

Historická budova byla postavena v letech 1909-1912 podle plánů význačného českého architekta Jana Kotěry (1871-1923). Projekt vznikal v letech 1907 až 1908 na objednávku muzejního kuratoria a jeho konečná verze představovala architekturu nejen slavnostně reprezentativní, ale také účelnou, vytvářející i nezbytné podmínky pro provozní potřeby muzea. Kotěra zde uplatnil asymetrickou dispozici, tzn. že půdorys budovy založil na schématu latinského kříže, přičemž pravé (jižní) křídlo s přednáškovým sálem oproti ose severního křídla o několik metrů posunul.
skica definitivního návrhu budovy
V suterénu byly navrženy dílny, místnosti pro technologické sbírky, šatny a umývárny, skladiště, kotelna, byt domovníka, lapidárium a dílenský dvůr, v přízemí velká čítárna s 62 místy u stolů, knihovna, ředitelna), vestibul šatna a velký přednáškový sál amfiteatrálně upravený s 200 sedadly, galerií a místností pro přednášejícího. První patro bylo určeno pro sbírky uměleckého průmyslu a pro velký výstavní sál s vrchním osvětlením, prostupující do 2. patra. Ve druhém patře se výstavní prostor rozděloval podle návrhu na prehistorii a exponáty historického muzea. V obou patrech byly navrženy ještě místnosti pro kustody a skladiště. Do třetího patra projektant umístil fotografický ateliér s horním osvětlením, temnou komoru, několik laboratoří a konzervační sál. Na obou postranních plochých střechách navrhl architekt prostorné terasy.
U příležitosti stoletého výročí otevření budovy královéhradeckého muzea byl v roce 2013 natočen krátký film s architektem Davidem Vávrou v roli Jana Kotěry.
Výstavba jedné z nejkrásnějších královéhradeckých budov probíhala velmi rychle. Na počátku května 1909 byly zahájeny výkopy, 22. srpna 1910 již bylo hotovo třetí patro, práce na kopuli se podařilo ukončit 13. září 1910. Stavba byla provedena v režném zdivu z lisovaných, částečně glazovaných cihel, význačné architektonické detaily fasády, zejména plastická výzdoba, byly realizovány v omítce nebo jiných materiálech.
Aplikace: MUZEUM - JAN KOTĚRA (iPad, iPhone)
Dokument České televize (2006): Jan Kotěra
Pořad Českého rozhlasu (2011): Ecce Homo - Jan Kotěra, architekt a designér
Na jaře 1911 byly dokončeny ornamentální a figurální práce z pálené glazované hlíny včetně dvou alegorických figur sedících žen, představujících Umění (Historii) a Průmysl (ta drží bronzovou postavu muže symbolizujícího město Hradec Králové). Obě byly realizovány podle návrhu Stanislava Suchardy. V roce 1912 následovaly řemeslné práce, mimo jiné skleněné vitráže do oken ve vestibulech a na schodišti podle návrhu Františka Kysely.
budova muzea na Eliščině nábřeží
Další úpravy pokračovaly po I. světové válce. V lednu 1924 byl na schodišti do druhého patra instalován světelný stojan, který byl podle návrhu Jana Kotěry zhotoven v dílnách mistrovské školy zámečnické hradeckou průmyslovou školou, v létě 1931 ozdobily kopuli ve druhém patře, čtyři mozaiky, které realizoval malíř Josef Novák ve spolupráci se Sklářským ústavem v Hradci Králové podle pastelových kreseb Jana Preislera.
 
Celkový projekt byl dokončen v červnu 1934 instalací velké fontány před budovou muzea, která je opět společným dílem státních průmyslových škol. Autorem návrhu byl rovněž Jan Kotěra, který navrhl i většinu vnitřního zařízení, včetně čítárny a přednáškového sálu.
 
Muzejní budova byla v roce 1995 prohlášena za národní kulturní památku a  prošla v letech 1999-2002 rozsáhlou vnitřní rekonstrukcí.
 
architekt Jan Kotěra  1898
architekt Jan Kotěra kolem 1910
nerealizovaný návrh  budovy muzea architekta Jana Kouly
skica budovy věnovaná F. Ulrichovi
skica definitivního návrhu  budovy
skica první varianty návrhu
stavba muzea
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové