Obrázek stránky
MaléStředníVelkéExtra velké

Historické oddělení

Získává, shromažďuje, eviduje, řádně spravuje a odborně zpracovává, trvale uchovává a zpřístupňuje sbírky muzejní povahy dokumentující zejména historický vývoj společnosti od středověku do současnosti na území východních Čech, a to zejména v oborech historie, etnografie, historie uměleckých řemesel, numismatika, případně dalších, které jsou členěny do téměř třiceti tématických či materiálových fondů. Kromě sbírkové dokumentace shromažďuje a vytváří informační databáze příbuzného zaměření. Shromážděné sbírky využívá k vědeckým, badatelským, expozičním, výstavním a prezentačním účelům, výsledky svého odborného a vědeckého zpracování sbírek i dalších získaných poznatků publikuje v odborných časopisech vydávaných muzeem i jinými subjekty. Oddělení zajišťuje též výkon činností vyplývajících z pověření muzea funkcí Regionálního odborného pracoviště pro tradiční lidovou kulturu a odborného garanta péče tradiční lidovou kulturu na území Královéhradeckého kraje dle usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. 8/769/2004 ze dne 9. června 2004.
Vedoucím historického oddělení je PhDr. Markéta Pražáková - kurátorka
Lada Fialová - dokumentátorka, správkyně depozitáře
PhDr. Vojtěch Brádle - kurátor, numismatika, faleristika
Mgr. Jan Jakl - kurátor, hradecensia, foto kino
PhDr. Pavla Koritenská – kurátorka; školství, zdravotnictví
Mgr. Klára Lukášová - kurátorka, politika a stát
PhDr. Jaroslava Pospíšilová - kurátorka, dějiny 20. století
Mgr. Josef Šrámek, Ph.D. – kurátor; hospodářské dějiny, válka 1866
Mgr. Martina Vlčková – kurátorka; etnografie, kulturní dějiny
Bc. Eliška M. Tintěrová - stážista; etnograf/etnolog; e.tinterova@muzeumhk.cz

Společenskovědní knihovna

Ivana Nývltová - knihovnice
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové