Obrázek stránky

Foto - kino

V této podobě byl fond ustaven na začátku 80. let 20. století soustředěním sbírkových předmětů z fondu Výroba-technika, fotoarchivu a některých dalších fondů – Výtvarné umění a tzv. Vária. Fond shromažďuje doklady muzejní povahy dokumentující vývoj a využití fotografie jako svébytného informačního systému a to v jeho složce informativní i emotivní. Dále dokumentuje užívanou techniku, materiál, pomůcky, výrobu i konečné produkty včetně jejich forem využití  ve sféře fotografie, filmu a dalších optických reprodukčních a sdělovacích prostředků.

Časově fond dokumentuje vývoj obrazových informačních systémů od vyhlášení  objevu fotografie v roce 1839 (s případným nutným podchycením předcházejícího období) až do současnosti. Sběrnou oblastí pro tento sbírkový fond je oblast stávajícího Královéhradeckého kraje  s přesahy plynoucími z původního působení v rámci kraje Východočeského kraje (především okresy Ústí n. O. a Semily) – týká se dokumentace působení fotografů v regionu.

Vlastní sbírková fotografická vyobrazení jsou uložena ve specializovaném chlazeném depozitáři, který byl zřízen jako první svého druhu v Československu v roce 1992. Zde jsou deponována i pozitivní fotografická vyobrazení evidovaná v jiných tématických fondech historického oddělení.

K vzácným jednotlivinám v této sbírce patří ukázky historických technik 19. století (daguerrotypie, panotypie, ferotypie, autochromy,atd.), typová dokumentace výroby českých fotopřístrojů, kde je třeba zmínitvýrobní řadu přístrojů značky Flexaret. Nezměrnou dokumentační hodnotu pro město Hradec Králové má zatím plně nezhodnocená kolekce skleněných negativů.
 
Kurátorem sbírky je Mgr. Jan Jakl, e-mail: j.jakl@muzeumhk.cz
 
Fotopřístroj ateliérový velký, druhá polovina 19. století
Fotografický přístroj Polaroid - model 80, 1949
Diaprohlížečka stereodiapozitivů, posl. čtvrtina 19. století
Diaprohlížečka stereodiapozitivů, konec 19. století
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové