Obrázek stránky
Domovská stránka > SBÍRKY > Historie > EKONOMIKA, ZEMĚDĚLSTVÍ
MaléStředníVelkéExtra velké

Ekonomika, zemědělství

Sbírky dokumentují pěstování zemědělských plodin, chov hospodářských zvířat, potravinářská řemesla a výrobu a s nimi související zájmová sdružení a spolky.  Pocházejí převážně z východočeské provenience a jsou z především z konce 19. a 1. poloviny 20. století. Fond je vnitřně členěn na plakáty a drobné tiskoviny (např. soubor  dobové zemědělské osvětové  literatury z přelomu 19. a 20. století nebo tzv. bleskovky z 50. let), textilie, trojrozměrné předměty (ruční zemědělské náčiní a nástroje), drobnou plastiku a  fotografie. V rozsahem nepříliš významném fondu Ekonomika se nalézá zajímavá série snímků dokumentujících královéhradeckou hospodářsko-průmyslovou výstavu z roku 1894.
 
Kurátorkou sbírek je Mgr. Josef Šrámek, e-mail: j.sramek@muzeumhk.cz
 

ekonomika

Výstaviště, Hradec Králové, 1894
Slavnost obžínek, Hradec Králové, 1894
Odznak sjezdu budovatelů, Hradec Králové, 1951
Odznak Mladý budovatel Východočeského kraje, 1984
Hospodářská, průmyslová a národopisná výstava, Hradec Králové, 1894
Agitační nástěnka budovatelského hnutí,Hradec Králové, 1953

zemědělství

Větrný mlýn, Borovnice, 50. léta 20. století
Sv. Václav, rub praporu společenství řemeslníků,  Hradec Králové-Kukleny, 1904
Rozorávání mezí, Kohoutov, 1950
Pekařská chlebová raznice, 30. léta 20. stol.
Pamětní medaile 25 let socialistického zemědělství, 1974
Odznak Společenství řezníků a uzenářů, Nechanice
Koňský chomout, Lomnice n. P., 1. pol. 20. století
Hradečtí pekaři, 1956
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové