Obrázek stránky
Domovská stránka > SBÍRKY > Historie > Doprava - spoje
MaléStředníVelkéExtra velké

Doprava - spoje

Fond ustavený na přelomu 70. a 80. let 20. století umožňuje  shromažďovat sbírkové předměty dokumentující všechny formy  dopravy a spojů vyskytujících se  ve sledovaném regionu – tj. železniční, silniční, MHD, vodní, leteckou (předměty dokumentující zvířecí potahovou dopravu jsou zařazovány do fondu Zemědělství), poštovnictví, telekomunikace…

Časově fond dokumentuje tuto tématickou oblast teoreticky od nejstarších dob do současnosti. Ve skutečnosti pocházejí nejstarší sbírkové předměty z 19. století.  Těžištěm dokumentované oblasti je Hradec Králové a okres Hradec Králové. Přesahy jsou vzhledem k svébytnému administrativnímu členění  dopravních organizací možné. Některá dokumentace železniční dopravy má celostátní význam.

V průběhu 80. let 20. století byla sbírka značně rozšířena především v tématice železniční dopravy zásluhou působení sběratele a znalce historie této oblasti dopravy Miroslava Lendera.
 
Kurátorem sbírky je Mgr. Josef Šrámek, e-mail: j.sramek@muzeumhk.cz
Převoz na pramici, pozitiv, kolem 1900
Propagační odznak, 50 let dopravní podnik města Hradce Králové, 1982
Plakát výstavy lokomotiv v Liberci, 1980
Nádraží v Hradci Králové, pozitiv, 1938
GB  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA:
denně mimo pondělí 9.00-17.00 hodin

VSTUPNÉ
expozice a výstavy:

základní  50 Kč
snížené   20 Kč
rodinné 100 Kč
více...

.
© 2017 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové