Obrázek stránky
Domovská stránka > SBÍRKY > Historie > DIVADLO, KULTURA, LITERATURA, HUDBA
MaléStředníVelkéExtra velké

Divadlo, kultura, literatura, hudba

Fondy dokumentují kulturní dění se vztahem zejména k východočeskému regionu, s důrazem na Královéhradecko a jeho osobnosti, ale i zdejší výrobu hudebních nástrojů. Fondy jsou členěny na plakáty, drobné tisky, rukopisy, textilie, trojrozměrné předměty, drobnou plastiku, fotografie a audiovizuální záznamy. Hudební archiv (tvořený většinou soubory z pozůstalostí) obsahuje hudební materiál jak tištěný tak rukopisný  se skladbami českých i světových autorů. K unikátům patří soubor více než šedesáti hudebních rukopisů z 15. - 19. století. V rámci Literárního archivu se ve fondu nalézá rovněž na dvě stě rukopisů (většinou se jedná o soubory modliteb) především z 18. století (soupis velké většiny muzeem spravovaných rukopisů obsahuje Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách, díl I/2, který zpracovali Jaromír Linda, Alexandr Stich, Alena Fidlerová, Martina Šulcková a kolektiv  a vydalo Karolinum v roce 2003). Od roku 1937 se v muzejních sbírkách nalézá pozůstalost spisovatele Ignáta Herrmanna (z původní spisovatelovy pracovny v Praze).  Ve fondech naleznete i řadu pramenů k historii divadelnictví (např. fotografie a programy z činnosti místních divadelních spolků) nebo k výrobě hudebních nástrojů (např. dechové hudební nástroje „V. F. Červený“,  propagační tiskoviny, katalogy či fotografie výrobků).
 
 

Hudební rukopisy

Muzeum spravuje ve svých sbírkách vzácnou kolekci hudebních rukopisů z období 15. až 19. století. Převážná část z nich vznikla díky takřka třistaletému působení literátského bratrstva při kůru chrámu sv. Ducha v Hradci Králové. Rozkvět činnosti literátských družin spadá zejména do konce 15. a počátku 16. století. Téměř při každém chrámu existovala tato společenství předních měšťanů scházejících se o nedělích a svátcích, aby zpěvem doprovázeli a umocnili prožitek církevních obřadů. Symbolem jejich prestiže pak byly i tyto honosně zdobené zpěvníky.

Od roku 2000 se muzeum účastní projektu Ministerstva kultury ČR VISK 6 Memoriae Mundi Series Bohemica, v rámci kterého jsou postupně digitalizovány nejstarší hudební rukopisy z našich sbírek. Převodem do digitální podoby se zvýšila ochrana a usnadnila se jejich dostupnost badatelům. Rukopisy je možné studovat buď z CD-R nebo na internetových stránkách, na které má muzeum díky své účasti v projektu volný přístup. Bližší informace viz http://www.manuscriptorium.com.
 

Fond divadlo, kultura, hudba spravuje PhDr. Jaroslava Pospíšilová,
 
Fond literatura spravuje PhDr. Pavla Koritenská, e-mail: p.koritenska@muzeumhk.cz
 

hudební rukopisy

Poslední večeře, Radoušův kancionál, Hradec Králové, 1595-1604
Křest Ježíše Krista, Radoušův kancionál, Hradec Králové, 1595-1604
Hradecký primas Martin Cejp z Peclinovce, Rorátník český,1585
Franusův kancionál,Hradec Králové, 1505

divadlo

Soubor Divadla sdružených východočeských měst, 1916
Pohled do hlediště Klicperova divadla v Hradci Králové, konec 19. stoeltí
Mössnerova opona  hradeckého divadla,1838
Letní scéna Klicperova divadla, Open Air program festivalu Divadlo evropských regionů,2006
Kopeckého loutkové divadlo,1927
Kašpárek a Šmidra z hradeckého ochotnického spolku Tyl, 1936
Dramatik V. K. Klicpera
Členové hradeckého ochotnického spolku Klicpera ve hře Husité, 1920

literatura

Korespondence spisovatele I. Herrmanna
Korespondence architekta Jana Kotěry
Interiér Palackého čítárny v Hradci Králové, poč. 20. století
Hradecký tiskař a nakladatel Jan Hostivít Pospíšil
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové