Obrázek stránky
Domovská stránka > O Muzeu > DIGITALIZACE ARCHEOLOGICKÝCH DOKUMENTŮ
MaléStředníVelkéExtra velké

Digitalizace archivních dokumentů vztahujících se k archeologickým památkám

V rámci projektu "Digitalizace archivních dokumentů vztahujících se k archeologickým památkám", který je realizován za podpory euroregionu Glacensis, připravuje archeologické oddělení zveřejnění některých archivních dokumentů. Veřejnosti budou prostřednictvím internetového portálu přístupné unikátní deníky Morice Lüssnera z poloviny 19. století, archeologické terénní deníky a inventární karty ze 20. až 30. let 20. století a řada dalších dokumentů. Partnerem projektu, který rovněž touto cestou zveřejní výběr ze svých archivních fondů, je Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
DIGITALIZACE A INTERNETOVÁ PREZENTACE ARCHIVNÍCH FONDŮ
VZTAHUJÍCÍCH SE K ARCHEOLOGICKÝM PAMÁTKÁM
VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH A ŚLĄSKU OPOLSKIM

Digitalizacja i internetowa prezentacja archiwalnych zbiorów
dotyczących zabytków archeologicznych
z terenu Czech Wschodnich oraz Śląska Opolskiego

archeo.muzeumhk.cz (beta verze)

www.mso-archeologia.pl

W latach 2012-2013 Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu wspólnie z Muzeum Czech Wschodnich w Hradec Králove (Muzeum východních Čech v Hradci Králové) zrealizowało projekt Digitalizacja i internetowa prezentacja archiwalnych zbiorów dotyczących zabytków archeologicznych z terenu Czech Wschodnich i Śląska Opolskiego. Jego głównym celem było zabezpieczenie, poprzez wykonanie cyfrowych kopii, bogatych archiwaliów i zabytków pozyskanych przed 1945 r., przechowywanych w Działach Archeologicznych obydwóch muzeów oraz ich publikacja w Internecie.
Cíl 3 - Euroregion Glacensis
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové