Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Časopisy > ZPRAVODAJ MUZEA > Obsahy zpravodajů > Zpravodaj muzea v Hradci Králové, ročník 33 rok 2007
MaléStředníVelkéExtra velké

Zpravodaj muzea v Hradci Králové, ročník 33 rok 2007

Zpravodaj muzea v Hradci Králové, ročník 33 rok 2007
 
OBSAH:
 
Životní jubileum Jana Bočka (s. 3 sq.)
Radek Bláha – Jiří Kalferst – Jiří Sigl: Přírůstky archeologické sbírky AO MVČ za rok 2006 (s. 31 sq.)
Eva Ulrychová: Archeologické nálezy z terénních akcí muzea v Jičíně (s. 38 sq.)
Tereza Pršalová: Nález kamenné sekery v Plačicích, okr. Hradec Králové (s. 46 sq.)
Monika Koňaříková: Nový nález z polohy Plačice 4, okr. Hradec Králové (s. 50 sq.)
Daniela Záveská: Nález týlu neolitické sekery z Deštného v Orlických horách (s. 53 sq.)
Pavel Burgert: Hromadný nález kopytovitých klínů v Rodově, okr. Hradec Králové (s. 56 sq.)
Barbora Vávrová: Nález kamenné sekerky u Střezetic (s. 61 sq.)
David Vích: Nález eneolitické měděné sekerky na Litomyšlsku (s. 64 sq.)
Miloš Vávra: K datování nejstarší keramiky z jaroměřského náměstí (s. 69 sq.)
Miroslav Novák – Jiří Sigl: Výsledky záchranného archeologického výzkumu na stavbě dálnice D11 v úseku Osice – Hradec Králové (s. 78 sq.)
Hana Burdychová – Marek Madaj: Nález sekerky z doby bronzové na Trutnovsku (s. 113 sq.)
Jan Musil: Nález pravěkých objektů v prostoru průmyslové zóny – sever v Chrudimi (s. 116 sq.)
Jan Musil: Zpráva o nálezu laténského hrobu v Chrudimi v ulici obce Ležáků (s. 125 sq.)
radomír Tichý – Richard Thér – Hana Dohnálková -  Iva Dohnálková - Václav Drnovský: Sídliště ze starého laténu a doby římské v cihelně Tuněchody (Čtvrtá kampaň archeologického výzkumu v dobývacím prostoru Úhřetice  I. v letech 2006-2007) (s. 133 sq.)
Iva Dohnálková – Richard Thér: Dva pyrotechnologické objekty z lokality Tuněchody, okr. Chrudim (s. 146 sq.)
Eva Ulrychová: Mladohradištní lokality Jičínska v archeologických nálezech a písemných pramenech 12. století (s. 159 sq.)
Marek Madaj – Hana Burdychová: Archeologické objevy v kostele s. Jana Křtitele ve Dvoře Králové  nad Labem při opravách v roce 2007 (předběžná zpráva) (s. 173 sq.)
Zdeněk Pehal: Fragmenty tympanální plastiky z Vilémova – kláštera, okr. Havlíčkův Brod (s. 178 sq.)
Radek Bláha:  Archeologický výzkum na malém náměstí v Hradci Králové (s. 183 sq.)
Jan Musil: Neznámá zaniklá středověká vesnice pod Sečskou přehradou (k. ú. Seč a k. ú. Hoješín, okr. Chrudim) (s. 199 sq.)
Jan Musil: Nález středověké šipky z Chrudimi (s. 220 sq.)
David Vích: Nález železného vrcholně středověkého hrotu šípu z Poličska (s. 223 sq.)
Čeněk Pavlík: Zlomky kachlů z obce Týnišťko u Vysokého Mýta) (s. 226 sq.)
Martina Beková: Výzkum v Novém Městě nad Metují, čp. 1206 v roce 2005 (s. 239 sq.)
Jan Musil: Záchranný archeologický výzkum v přízemí domu čp. 145/I ve Filištínské ulici v Chrudimi v roce 2005 (s. 249 sq.)
Kristýna Matějková: Výsledky zpracování archeologických nálezů z městského příkopu v Jičíně (s. 265 sq.)
Jiří Kalferst: Zajímavá nádoba z Jičína (s. 277 sq.)
Radomír Tichý: Centrum experimentální archeologie Všestary v roce 2007 (s. 282 sq.)
Jan Košťál: Pět let existence Sdružení pro Vízmburk, o. s. (s. 284 sq.)
Seznam autorů (s. 287 sq.)
 
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové