Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Časopisy > ZPRAVODAJ MUZEA > Obsahy zpravodajů > Zpravodaj muzea v Hradci Králové, ročník 32 rok 2006
MaléStředníVelkéExtra velké

Zpravodaj muzea v Hradci Králové, ročník 32 rok 2006

Zpravodaj muzea v Hradci Králové, ročník 32 rok 2006
 
OBSAH:
 
Vít Vokolek sedmdesátníkem (nestr.)
Jiří Sigl (nestr.)
Věra Dohnalová (nestr.)
Radek Bláha – Jiří Kalferst – Jiří Sigl: Přírůstky archeologické sbírky muzea v Hradci Králové za rok 2005 (s. 9 sq.)
Martina Beková – Borumír Dragoun: Přehled archeologických akcí muzea v Rychnově nad Kněžnou za roky 2004-2005 (s. 33 sq.)
Olga Hartmanová: Archeologické nálezy Krkonošského muzea ve Vrchlabí v letech 2004-2005 (s. 40 sq.)
DavidVích: Povrchová prospekce severní části Boskovické brázdy v roce 2005 (s. 48 sq.)
Zdeněk Pehal: Přehled terénních průzkumů v letech 1995-2005 (s. 53 sq.)
Miroslav Novák – Jiří Sigl: Archeologický výzkum na trase dálnice D11 v roce 2005 (s 63 sq.)
Radek Bláha: Archeologický výzkum v areálu bývalého pivovaru v Hradci Králové. Předběžná zpráva (s. 67 sq.)
Petr Šída: Paleolitické nálezy z Říkova, okr. Náchod (s.81 sq.)
Radko Sedláček: Záchranný archeologický výzkum při výstavbě silnice I/37 Jesničánky – Medlešice v roce 2004 a 2005 (s. 90 sq.)
Jan Jílek – David Vích: Nález zlomku rukojeti naběračky – cedníku typu E 160-161 z Plotišť nad Labem (s. 99 sq.)
Eva Ulrychová: Kostrový hrob z mladší doby římské ze Žeretic (okres Jičín) (s. 106 sq.)
David Vích: Středověké nálezy získané povrchovými sběry u obce Sedlec (okr. Ústí nad Orlicí) (s. 117 sq.)
Zdeněk Pehal: Zaniklá středověká vesnice na katastru Stupárovic, okres Havlíčkův Brod (s. 124 sq.)
Zdeněk Pehal: Zaniklé středověké osídlení na katastru Lipnice nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod (s. 140 sq.)
Zdeněk Pehal: Zaniklá středověká vesnice Mrchojedy, k. ú. Sirákovice, okr. Havlíčkův Brod (s. 151 sq.)
Eva Ulrychová: Archeologické nálezy z hradu Kost (k. ú. Podkost, okr. Jičín) (s. 163 sq.)
Jiří Kalferst – Zdeněk Nechanický: Nález cissur v prostoru hradiště Valy, k. ú. Kal, okr. Jičín (s. 177 sq.)
Pavel Burgert: Nálezy z tvrze v Bříšťanech, okres Jičín (s. 183 sq.)
Milan Slezák: Archeologie ve vybrané regionální literatuře východních Čech  (část II) (s. 203 sq.)
Radomír Tichý: Centrum experimentální archeologie Všestary v roce 2006 (s. 209 sq.)
Seznam autorů (s. 213 sq.)
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové