Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Časopisy > ZPRAVODAJ MUZEA > Obsahy zpravodajů > Zpravodaj muzea v Hradci Králové, ročník 31 rok 2005
MaléStředníVelkéExtra velké

Zpravodaj muzea v Hradci Králové, ročník 31 rok 2005

Zpravodaj muzea v Hradci Králové, ročník 31 rok 2005
 
OBSAH:
 
Radek Bláha - Jiří Kalferst - Jiří Sigl: Přírůstky archeologické sbírky hradeckého muzea v roce 2004 (s. 3 sq.)
Eva Ulrychová: Archeologické nálezy získané muzeem v Jičíně v roce 2004 (s. 19 sq.)
Jan Prostředník: Archeologické výzkumy Muzea Českého ráje v Trutnově v roce 2004 (s. 29 sq.)
David Vích: Povrchová prospekce severní části Boskovické brázdy v roce 2004 (s.  32 sq.)
Martin Nechvíle - Martin Černý: Archeologická povrchová prospekce horního Pojizeří v letech 2004 a 2005 (s. 51 sq.)
Radek Bláha - Jiří Sigl: Pokračování archeologického výzkumu v roce 2004 v Jaroměři, staveniště Kimberly-Clark (s. 57 sq.)
Jiří Sigl: Předstihový archeologický výzkum na stavbě dálnice D11 úsek 05-1 v roce 2004 formou „rýhování“ (s. 63 sq.)
Jiří Kalferst: K vyhodnocení soupisů archeologických aktivit na Bydžovsku (s. 93 sq.)
Jiří Sigl: Předběžné výsledky výzkumu na stavbě D11 na nalezišti 7 v Pravech v r. 2004 (s. 101 sq.)
Richard Thér - Radomír Tichý - Hana Dohnálková - Iva Dohnálková: Archeologický výzkumu v pískovně Obědovice I v roce 2004 (s. 112 sq.)
Jaromír Beneš: Radiokarbonové datování uhlíků z Obědovic (s. 123 sq.)
Jan Novák: Antrakologická analýza uhlíků z Obědovic (s. 125 sq.)
Miriam Nývltová Fišárková: Analýza zvířecího osteologického materiálu z lokality Obědovice (s. 128 sq.)
Eva Ulrychová: Záchranný archeologický výzkum na polykulturní lokalitě v areálu závodu Peguform v Libáni (okr. Jičín) (s. 132 sq.)
Jan Horák - Miroslav Novák: Záchranný archeologický výzkum na trase vodovodu Lochenice – Holohlavy (s. 141 sq.)
Martin Kuča: Kamenná industrie z objektů kultury s vypíchanou keramikou v Lochenicích (okr. Hradec Králové) (s. 158 sq.)
Radek Bláha: Archeologický výzkum v areálu bývalého pivovaru v Hradci Králové v roce 2004 (s. 160 sq.)
Jiří Sigl - Vít Vokolek: Další dvě sezóny výzkumu v Opatovicích n. L. okr. Pardubice (s. 186 sq.)
Petr Hartman - Jan Prostředník: Záchranný výzkum polykulturní lokality v Trutnově, v poloze „V Zátiší“ (s. 192 sq.)
Jiří Sigl: Pokračování záchranného výzkumu na stavbě D11 na nalezišti 1 (poloha „Vražednice“, k. ú. Chýšť) v roce 2004 (s. 197 sq.)
Jiří Šůra: Půda na nalezišti Chýšť (Pedologický posudek) (s. 199 sq.)
Petr Šída: Geologický posudek (situace paleolitické industrie) (s. 200 sq.)
Miroslav Novák: Halštatský soubor z Jaroměře – Na Cihelnách (s. 208 sq.)
David Vích: Pozdně hradištní nálezy z k. ú. Kornice (okr. Svitavy) (s. 212 sq.)
David Vích: Středověké nálezy z k. ú. Cerekvice nad Loučnou (okr. Svitavy) z povrchových sběrů (s. 223 sq.)
Pavel Drnovský: Zaniklá ves Habřinka (s. 237 sq.)
Hana Burdychová - Marek Madaj: Příspěvek k poznání severozápadní části městských hradeb v Trutnově – nové poznatky k městské fortifikaci (s. 253 sq.)
Jiří Sigl: Záchranný výzkum na stavbě D11 na nalezišti 11 (poloha  „V březinkách“, k. ú. Dobřenice) (s. 261 sq.)
Jan Prostředník: Setkání členů východočeské pobočky ČAS v roce 2005 (s. 268 sq.)
Radomír Tichý: Centrum experimentální archeologie Všestary v roce 2005 (s. 272 sq.)
Činnost sdružení pro Vízmburk, o. s. v roce 2005  (s. 273 sq.)
Seznam autorů  (s. 275 sq.)  
 
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové