Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Časopisy > ZPRAVODAJ MUZEA > Obsahy zpravodajů > Zpravodaj muzea v Hradci Králové, ročník 30 rok 2004
MaléStředníVelkéExtra velké

Zpravodaj muzea v Hradci Králové, ročník 30 rok 2004

Zpravodaj muzea v Hradci Králové, ročník 30 rok 2004
 
OBSAH: 
Eva Ulrychová: Přírůstky do archeologické sbírky muzea v Jičíně v roce 2003 (s. 3 sq.)
Martina Beková - Bohumír Dragoun: Přehled archeologických akcí muzea v Rychnové nad Kněžnou za rok  2003 (s. 12 sq.)
Jan Prostředník: Archeologické výzkumy Muzea Českého ráje v Turnově v roce 2003 (s. 15 sq.)
Olga Hartmanová: Archeologické nálezy Krkonošského muzea ve Vrchlabí v letech 2002-2003 (s. 26 sq.)
David Vích: Povrchová prospekce severní části Boskovické brázdy v roce 2003 (s. 30 sq.)
Radek Bláha - Jana Benešová - Jiří Kalferst: Databáze archeologických lokalit na správním území města Hradce Králové (s. 48 sq.)
Radek Bláha - Jiří Sigl: Archeologický výzkum pravěkých objektů a novověké cihelny V areálu Kimberly-Clark v Jaroměři  r. 2003 (s. 57 sq.)
Eva Ulrychová: Výšinná lokalita Podhradí (okres Jičín) (s. 65 sq.)
Eva Ulrychová: Mikroregion Železnice (okr. Jičín), okrajové území pravěkého a raněstředověkého osídlení (s. 75 sq.)
Jiří Sigl - Vít Vokolek: Předstihový archeologický výzkum na stavbě dálnice D 11-05, u Chýště, okr. Pardubice v roce 2003 (s. 88 sq.)
Jana Moriová: Další nálezy kamenné broušené industrie na Turnovsku (s. 100 sq.)
Pavel Drnovský: Nález sekeromlatu kultury s nálevkovitými  poháry v Sendražicích (okr. Hradec Králové) (s. 105 sq.)
Martina Kovaříková: Sekeromlat kultury nálevkovitých pohárů z Nového Hradce Králové (s. 108 sq.)
Jean Papineschi - Richard Thér - Radomír Tichý: Třetí kampaň archeologického výzkumu v cihelně Tuněchody (dobývací prostor Uhřetice I.) v roce 2003 (s. 111 sq.)
Eva Ulrychová: Výjimečný hrob z Dětenic (okr. Jičín) (s. 125 sq.)
Eva Ulrychová: Dva kadluby z doby bronzové  z Jičínska (s. 129 sq.)
Jiří Sigl - Vít Vokolek: Archeologický výzkum v Opatovicích n. L. v květnu až červenci 2003 (s. 135 sq.)
David Vích: Raně středověké nálezy na k. ú. Osík (okr. Svitavy) (s. 141 sq.)
Miroslav Novák: Archeologické prameny k nejstarším dějinám Polického újezdu (s. 159 sq.)
Radek Bláha: Záchranné archeologické výzkumy na území Městské památkové rezervace Hradec Králové v roce 2003 (Kavčí plácek, Komenského tř., Rokitanského ulice) (s. 176 sq.)
David Vích: Středověké nálezy z povrchových sběrů na k. ú. Tisová (okr. Ústí nad 0rlicí) (s. 212 sq.)
Ondřej Wolf: Keramika z manské tvrze v Mladých Bukách (s. 226 sq.)
Olga Hartmanová - Markéta Soukupová: Nález historických kamnových kachlů před zámkem ve Vrchlabí (okr. Trutnov) (s. 251 sq.)
Radomír Tichý: Centrum experimentální archeologie ve Všestarech v roce 2004 (s. 270 sq.)
Seznam autorů (s. 272 sq.)
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové