Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Časopisy > ZPRAVODAJ MUZEA > Obsahy zpravodajů > Zpravodaj muzea v Hradci Králové, ročník 29 rok 2003
MaléStředníVelkéExtra velké

Zpravodaj muzea v Hradci Králové, ročník 29 rok 2003

Zpravodaj muzea v Hradci Králové, ročník 29 rok 2003
 
OBSAH:
Eva Ulrychová: Archeologické nálezy získané pro muzeum v Jičíně v roce 2002 (s. 3 sq.)  
Jan Prostředník: Archeologické výzkumy Muzea Českého ráje v roce 2002 (s. 10 sq.)
Martina Beková - Bohumír Dragoun: Přehled archeologických akcí muzea v Rychnově nad Kněžnou v letech 2000 až 2003 (s. 19 sq.)
Martin Nechvíle: Archeologická povrchová prospekce horního Pojizeří v roce 2003 (s. 21 sq.)
David Vích: Povrchová prospekce severní části Boskovické brázdy v roce 2002 (s. 30 sq.)
Jiří Kalferst: Průzkum na trase dálnice D 11 v roce 2002 (s. 52 sq.)
Jiří Kalferst: Databáze „Archeologická naleziště v Pardubickém kraji“ (s. 62 sq.)
Jean Papineschi - Radomír Tichý: Objekt kultury s lineární keramikou z Kosic u Hradce Králové (s. 69 sq.)
Jiří Sigl: Archeologický výzkum v Jaroměři v r. 2002 (s. 73 sq.)
 Miroslava Cejpová – David Vích: Archeologické nálezy zjištěné při výměně sloupů vysokého napětí v úseku Česká Třebová – Choceň (s. 79 sq.)
Jean Papineschi: Záchranný výzkum v Sendražicích, okr. Hradec Králové v roce 2003 (s. 86 sq.)
David Vích: Pravěké nálezy z k. ú. Jaroměřice (okr. Svitavy) ve sbírkách Městského muzea v Moravské Třebové (s. 106 sq.)
David Vích: Sídliště kultury lidu lužických popelnicových polí u Jevíčka – nad “Finsterlovou hlubinou”  (s. 114 sq.)
David Vích: Zapomenuté sídliště kultury lužických popelnicových polí na Moravskotřebovsku (s. 128 sq.)
Jiří Sigl: Informace o předstihovém archeologickém výzkumu v Opatovicích n. L. v letech 2000-2002 (s. 134 sq.)
Miroslav Novák: Pozdně halštatské sídliště v Neznášově, okres Náchod (s. 142 sq.)
Martin Hložek: Mikropetrografické rozbory časně laténské keramiky (kap. 6, str. 146)  
Gabriela Dreslerová: Neznášov - archeozoologické vyhodnocení (s. 183  sq.)
David Vích: Pozdně hradištní nálezy na k. ú. Sedliště (okr. Svitavy) (s. 185 sq.)
Eva Ulrychová: Hradištní hromadné hroby z Běchar a  Psinic, okres Jičín (s. 193  sq.)
Radek Bláha  - Jean Papineschi: Archeologický výzkum  v Hradci Králové, Hořické ulici v roce 2002 (s. 201 sq.)
Jiří Sigl: Bronzová hlavice palcátu z Hradce Králové (s. 213 sq.)
Radek Bláha: Archeologický výzkum dolní městské hradby v Hradci Králové v roce 2002 (s. 216 sq.)
Martin Nechvíle - Jiří Waldhauser: Tvrz v Troskovicích (s. 231 sq.)
Martin Nechvíle: Zajímavé nálezy z hradu Pařezu (s. 238 sq.)
Miroslava Cejpová: Tvrziště České Libchavy, k. ú. České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí (s. 248 sq.)
Jan Prostředník: Záchranný výzkum v domě čp. 14 v Turnově na Mariánském náměstí (s. 255 sq.)
Jan Prostředník: Setkání členů východočeské pobočky ČAS (s. 271 sq.)
Radomír Tichý: Centrum experimentální archeologie ve Všestarech v roce 2003 (s. 273 sq.)
Seznam autorů (s. 277 sq.)
 
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové