Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Časopisy > ZPRAVODAJ MUZEA > Obsahy zpravodajů > Zpravodaj muzea v Hradci Králové, ročník 28 rok 2002
MaléStředníVelkéExtra velké

Zpravodaj muzea v Hradci Králové, ročník 28 rok 2002

Zpravodaj muzea v Hradci Králové, ročník 28 rok 2002
 
OBSAH:
 
Jan Kosina (s. 3 sq.)   
Eva Ulrychová: Archeologické nálezy z Jičínska získané muzeem v Jičíně v roce 2001 (s. 5 sq.)
Jan Prostředník: Archeologické výzkumy Okresního muzea Českého ráje v roce 2001 (s. 10 sq.)
David Vích: Povrchová prospekce severní části Boskovické brázdy v roce 2001 (s. 16 sq.)
Martin Nechvíle: Archeologická povrchová prospekce horního Pojizeří v letech 1999–2002 (s. 35 sq.)
Jan Prostředník: Výsledky výzkum lokality Turnov - Maškovy zahrady v roce 2001 (s. 49 sq.)
Eva Ulrychová: Polykulturní lokalita Slavhostice „Nade dvorem“, (okr. Jičín) (s. 54 sq.)
Jiří Kalferst: Sídliště v Kostelci nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou (s. 63 sq.)
Petr Hartman - Jan Prostředník: Záchranný výzkum polykulturní lokality v Turnově – Vesecku (s. 77 sq.)
Jiří Sigl: Pokračování archeologického výzkumu v Jaroměři v roce 2001 (s. 83 sq.)
Milan Kuchařík: Záchranný výzkum pravěkého sídliště v Jaroměřicích (okr. Svitavy) (s. 89 sq.)
Vítězslav Kuželka: Antropologické zhodnocení nálezu z objektu 1/86 z Jaroměřic, okr. Svitavy (s. 121 sq.)
David Vích: Nová lokalita kultury zvoncovitých pohárů na k. ú. Lochenice, okr. Hradec Králové (s. 13 sq.)
Radomír Tichý: Další sídliště lidu popelnicových polí v Městečku Trnávce (s. 126 sq.)
Markéta Tomášková: Bronzové a zlaté depoty období popelnicových polí v mikroregionu Chlumského lesa (s. 129 sq.)
Richard Thér: Struktura osídlení kultur lužických popelnicových polí ve východních Čechách (s. 161 sq.)
David Vích: Nález zlomku laténského skleněného náramku na Vysokomýtsku (s. 183 sq.)
Radek Bláha: Výzkum v Dlouhé ulici (s.186 sq.)
Jan Prostředník: Výsledky archeologického výzkumu v Turnově - Markově ulici, čp. 311 (s. 197 sq.)
Pavel Rous – Oldřich Málek: Nové stopy vrcholně středověkého osídlení na katastru města Přibyslavi (s. 208 sq.)
Jan Horák: Nálezy z hrádku Vlčince u Police nad Metují (s. 220 sq.)
Miroslava Cejpová: Neznámá lokalita na k. ú. Nasavrky (s. 227 sq.)
Jan Frolík: Záchranný archeologický výzkum u kostela sv. Jakuba v  Práčově (obec Svídnice, okr. Chrudim) v roce 2001 (s. 232 sq.)
Vladimír Wolf - Ondřej Wolf - Radomír Tichý: Nové archeologické prameny ke středověkému osídlení v Mladých Bukách u Trutnova (Předběžná zpráva) (s. 240 sq.)
Radomír Tichý: Centrum experimentální archeologie ve Všestarech v roce 2002 (s. 251 sq.)
Jiří Němeček: Společnost ochránců památek ve východních Čechách (zpráva o činnosti) (s. 252 sq.)
Seznam autorů (s. 252 sq.)
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové