Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Časopisy > ZPRAVODAJ MUZEA > Obsahy zpravodajů > Zpravodaj muzea v Hradci Králové, ročník 25 rok 1999
MaléStředníVelkéExtra velké

Zpravodaj muzea v Hradci Králové, ročník 25 rok 1999

Zpravodaj muzea v Hradci Králové, ročník 25 rok 1999
 
OBSAH:
 
Jiří Kalferst – Jiří Sigl – Vít Vokolek: Přírůstky sbírky AO MVČ v Hradci Králové za roky 1998 a 1999 (s. 3 sq.)
Eva Ulrychová: Archeologické přírůstky muzea v Jičíně v roce 1999 (s. 32 sq.)
Jan Prostředník: Archeologické aktivity Okresního muzea Českého ráje v roce 1998 (s. 38 sq.)
Radomír Tichý: Doplněk a archeologické sbírce Františka Matušky (s. 53 sq.)
Radomír Tichý: Nález paleolitické čepele na místě středověkého hradu u Stárkova (s. 57 sq.)
Ondřej Levínský: Paleolitické nálezy na katastru Doubravy, okr. Jičín (s. 59 sq.)
Jana Benešová – Jiří Kalferst: Výzkum pískovny „Na požárce“ v k. ú. Obědovice, okr. Hradec Králové v roce 1998 (s. 65 sq.)
Eva Ulrychová: Sídliště z mladší doby kamenné v areálu Okresní nemocnice v Jičíně (s. 69  sq.)
Radek Bláha – Petr Hejhal – Petr Květina: Objekt vypíchané kultury v Dohaličkách a problematika získávání surovin štípané industrie (s. 77 sq.)
Radek Tichý: Nový nález měděné sekerky ve Střezeticích (s. 83 sq.)
Tomáš Mangel: Kruhový areál v Třebověticích a laténské osídlení na středním toku Bystřice (s. 88 sq.)
Radomír Tichý: Archeologická sbírka pana Černého z Rozběřic (s. 101 sq.)
Markéta Tomášková: Nález slovanské sekery z katastru Mlázovic (s. 107 sq.)
Radomír Tichý – Jan Tůma – Vladimír Wolf: Předběžná zpráva o archeologickém výzkumu hradu u Stárkova v roce 1999 (s. 110 sq.)
Pavel Rous – Oldřich Málek: Keramika ze zaniklé středověké vesnice Jeneč u Přibyslavi (s. 122 sq.)
Radek Bláha – Petr Hejhal – Petr Květina: Záchranný archeologický výzkum na dvoře Městského úřadu  ve Dvoře Králové (s. 132 sq.)
Jiří Sigl: K nálezu grošů v Hradci Králové – Tomkově ulici čp. 178 z r. 1991 (s. 141 sq.)
František Kocman: Průběžná zpráva o zpracování kachlového materiálu z hradu Lipnice (s. 150 sq.)
Milan Kuchařík: Plošná kabelizace Pražského předměstí v Hradci Králové v roce 1996 (s. 154 sq.)
Milan Kuchařík: Záchranný výzkum v Plotištích nad Labem v roce 1996 (s. 159 sq.)
Eva Ulrychová: Opevněná výšinná poloha u Važic (okr. Jičín) (s. 164 sq.)
Jan Prostředník: Záchranný výzkum v Hluboké ul. čp. 140 v Trutnově (s. 167 sq.)
Jiří Slavík: Obléhací tábor u hradu Vízmburku? (s. 196 sq.)
Jan Prostředník: Šesté setkání členů východočeské pobočky ČAS (s. 203 sq.)
Kolektiv autorů: Archeologie ve vybrané regionální literatuře východních Čech (s. 205 sq.)
 
 
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové