Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Časopisy > ZPRAVODAJ MUZEA > Obsahy zpravodajů > Zpravodaj muzea v Hradci Králové, ročník 23 rok 1997
MaléStředníVelkéExtra velké

Zpravodaj muzea v Hradci Králové, ročník 23 rok 1997

Zpravodaj muzea v Hradci Králové, ročník 23 rok 1997
 
OBSAH:
 
David Vích – Vít Vokolek: Nálezy získané do sbírek AO MVČ v letech 1996–1997 (s. 3 sq.)
Eva Ulrychová: Archeologické nálezy z okresu Jičín v roce 1996 (s. 28 sq.)
Eva Ulrychová: Letecká prospekce na Jičínsku 1993–1996 (stav k 31. 12. 1996) (s. 35 sq.)
Jiří Kalferst: Záchranný výzkum v Obědovicích, pískovna I – „Na požárce“, sezóna 1996 (s. 45 sq.)
Luděk Ducháč – Richard Thér – Radomír Tichý: Pravěké a středověké osídlení na trase dálnice mezi Chornicemi a Lázy (s. 52 sq.)
Milan Kuchařík: Revize mohylového pohřebiště ve Stračovské Lhotě, okr. Hradec Králové (s. 65 sq.)
Vít Vokolek: Nové lužické hradiště v Habřině (s. 77 sq.)
Radomír Tichý: Nové sídliště lidu popelnicových polí na Moravskotřebovsku (s. 82 sq.)
Jan Frolík – Jiří Sigl: Předstihový archeologický výzkum v Chrudimi – Filištínské ulici na staveništi nové budovy Okresního archivu v roce 1996 (s. 86 sq.)
Martin Ježek: Výsledky výzkumu v Jaroměři Havlíčkově ulici (s. 96 sq.)
Miloš Kaplan: Výsledky analýzy uhlíků ze zahloubeného objektu (situace H) (s. 112 sq.)
Věra Čulíková: Určení rostlinných makrozbytků z Jaroměře (s. 113 sq.)
Pavel Rous: Výzkum profilu městských hradeb v Havlíčkově Brodě v roce 1982 (s. 115 sq.)
Zdeněk Hazlbauer – Josef Hlaváček: Početný pozdně renesanční kachlový soubor z hradu Rýzmburku, okr. Náchod (s. 123 sq.)
 
 
 
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové