Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > Pokračování výzkumu ve Zdechovicích
MaléStředníVelkéExtra velké

Pokračování výzkumu ve Zdechovicích

Pokračování výzkumu ve Zdechovicích
Pavel Hornik, MVČ, 20. 8. 2013
Kostrový hrob muže

Pokračování archeologického výzkumu ve Zdechovicích (okr. Pardubice)


Změna projektu revitalizace zámeckého areálu ve Zdechovicích si vyžádala znovu otevření před nedávnem ukončeného archeologického výzkumu. Záchranné práce pokračovaly v jižní části čestného dvora zámku. Na tomto místě výzkum prokázal především intenzivní funerální aktivity z 11. – 13. století. V sedm metrů dlouhé sondě, která navazovala na předchozí výzkum a pokračovala jižním směrem mimo zámecký areál, se podařilo odkrýt další dva velmi dobře dochované kostrové hroby. Velice sporý keramický materiál vyjmutý ze zásypu hrobových jam pohřby datuje do 13. století. 
Kostrový hrob muže
Dětský kostrový hrob
Pohled na sondu v jižní části čestného dvora zámku
Pohled na sondu v jižní části čestného dvora zámku
Pohled na zkoumanou plochu
Celkový počet prozkoumaných hrobů se tak zvýšil na konečných 105. Oproti předchozímu výzkumu nebývale nízká hustota pohřbů svědčí o vyznívání nekropole jižním směrem mimo areál zámku. V místech předpokládaného okraje pohřebiště proběhla z důvodu propadání terénu bagrovaná sonda, která odkryla 1 – 1,2 m silnou vrstvu navážek stavební suti a základy stavby recentního stáří. Je tedy možné, že okraj pohřebiště byl v minulosti zničen v souvislosti s výstavbou a rozvojem obce.
Záchranný výzkum upoutal pozornost sdělovacích prostředků. Zrekapitulovat průběh a částečné výsledky záchranných prací je možné v reportáži Východočeské televize V1 nebo v článku Jana Řeháčka publikovaného ve Vlastivědných listech Pardubického kraje.
Reportáž Jana Řeháčka o výzkumu ve Zdechovicích
Za vstřícný přístup děkujeme obecnímu zastupitelstvu a stavební firmě Dlažba Vysoké Mýto.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové