Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > ZÁCHRANNÝ VÝZKUM PRAVĚKÉHO NALEZIŠTĚ V KOPIDLNĚ
MaléStředníVelkéExtra velké

ZÁCHRANNÝ VÝZKUM PRAVĚKÉHO NALEZIŠTĚ V KOPIDLNĚ

ZÁCHRANNÝ VÝZKUM PRAVĚKÉHO NALEZIŠTĚ V KOPIDLNĚ
Mgr. Pavel Hornik, 10. 5. 2012

ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM POLYKULTURNÍHO PRAVĚKÉHO NALEZIŠTĚ V KOPIDLNĚ (OKR. JIČÍN)
Od konce března provádí archeologické oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové záchranný archeologický výzkum na staveništi čističky odpadních vod. Výzkum probíhá na ploše zhruba 0,25 ha, která je rozměřena na čtvercové sondy o hraně 2 m. Do současné doby se podařilo prozkoumat a zdokumentovat část sídliště kultury s lineární keramikou (neolit). Tato kultura nejstarších zemědělců je na lokalitě zastoupena četnými fragmenty keramiky, ale i broušenými kamennými sekerkami a pazourkem importovaným z jihovýchodní Evropy. Velmi vzácný typ nálezu představují dvě torza pecí, z jejichž útrob pochází, žárem deformovaná keramika lužické kultury (doba bronzová). K překvapivým a neméně vzácným nálezům patří kostrový pohřeb skrčence, který je na základě výbavy hrobu datován do eneolitu, ke kultuře nálevkovitých pohárů. Záchranný výzkum nadále probíhá.
Pohled na plochu výzkumu (plocha 1 a částečně skrytá plocha 2)
Kostrový pohřeb kultury nálevkovitých pohárů, objekt B1 (eneolit)
Kostrový pohřeb skrčence, kultura nálevkovitých pohárů, objekt B1 (eneolit)
Objekt A2, pravděpodobně sloupová jáma, lužická kultura (dobra bronzová)
Objekt A2, keramika lužické lektury (dobra bronzová)
Torzo první pece, objekt A4, lužická kultura (dobra bronzová)
Detail na torzo první pece, lužická kultura (dobra bronzová)
Torzo pravděpodobně druhé pece, objekt A5
Plocha s nálezy kultury s lineární keramikou (neolit)
Miniaturní nádobka, pravděpodobně datovaná do eneolitu
Torzo nádoby kultury s lineární keramikou (neolit)
Část nádoby zdobené prstováním a pupíkem (neolit)
Okraj keramické nádoby s pupíkem (neolit)
Kamenná broušená sekera (neolit)
Torzo nádoby, lužická kultura (doba bronzová)
Torzo nádoby, lužická kultura (doba bronzová)
Žárem deformovaná nádoba z pece (obj. A4, doba bronzová)
Výbava kostrového hrobu B1, džbán kultury nálevkovitých pohárů (eneolit)
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové