Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > VÝZKUM NA VELKÉM NÁMĚSTÍ ZAHÁJEN
MaléStředníVelkéExtra velké

VÝZKUM NA VELKÉM NÁMĚSTÍ ZAHÁJEN

VÝZKUM NA VELKÉM NÁMĚSTÍ ZAHÁJEN
Mgr. Radek Bláha, MVČ, 7. 3. 2017
Detail stěny výkopu před čp. 164, při ústí ulice V Kopečku. Nad jílovitým podložím jsou vrstvy ze 14. století.
kliknutím zvětšíte
Pracovníci archeologického oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové v těchto dnech zahájili plánovaný záchranný výzkum v trase rekonstruované kanalizace na Velkém náměstí. V první fázi je sledován úsek vedoucí před domy západní fronty náměstí, tedy u bývalé radnice.
Celkový pohled na aktuálně zkoumaný úsek kanalizace před bývalou radnicí
Díky vstřícnému přístupu investora i stavební firmy se daří provádět výzkum v předstihu před vlastními stavebními pracemi. Přesto, že se jedná o rekonstrukci ve starší trase, objevují se ve stěnách stavební rýhy starší archeologické situace. Jedná se především o pozůstatky dláždění náměstí v podobě vrstev říčního štěrku či zlomků opuky nebo cihel. Nejstarší doložené úpravy terénu můžeme zatím datovat do 14. století. Mladší komunikace vznikly ve století 16., kdy se k dláždění počalo užívat čediče z Kunětické hory. Původní povrch části náměstí při ústí ulice V Kopečku byl již ve 14. století razantně snížen, a to patrně kvůli zlepšení průjezdnosti od městské Pražské brány.
Pohled na stěnu výkopu před čp. 165. Viditelné jsou tenké vrstvy související s historickým dlážděním.
Zatím jenom na několika místech v trase se zachovaly a byly zkoumány pozůstatky ze starších období, a to zejména výplně jam souvisejících s konstrukcí nějakých nadzemních staveb, které lze datovat již do pravěku (nejspíše do počátků mladší doby bronzové, cca 13. století před naším letopočtem). V dalších případech se jednalo o pozůstatky po menších povrchových stavbách ze 13. a 14. století. Z drobných nálezů můžeme uvést zlomky kuchyňské a stolní keramiky, případně zlomky zvířecích kostí a jiné. Výzkum bude pokračovat úsekem vedoucím Franusovou ulicí, tedy kolem katedrály sv. Ducha. V plánu na letošní rok je i trasa kanalizace napříč Velkým náměstím a dále u galerie v ústí Klicperovy ulice.
Pohled na stěnu výkopu před čp. 164, při ústí ulice V Kopečku. Nad jílovitým podložím jsou vrstvy ze 14. století.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové