Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > VÝZKUM PRAVĚKÉHO SÍDLIŠTĚ V LOCHENICÍCH
MaléStředníVelkéExtra velké

VÝZKUM PRAVĚKÉHO SÍDLIŠTĚ V LOCHENICÍCH

VÝZKUM PRAVĚKÉHO SÍDLIŠTĚ V LOCHENICÍCH
Mgr. Pavel Hornik, Bc. Mirek Pleska, MVČ, 8. srpna 2012
Od druhé poloviny července provádí archeologické oddělní Muzea východních Čech záchranný archeologický výzkum při stavbě kanalizace v Lochenicích. Brzy po zahájení skrývky ornice se potvrdilo očekávání a na podloží se rýsovalo několik pravěkých objektů. Výplně řady zahloubených situací obsahovaly neolitickou keramiku příslušející šáreckému stupni kultury s lineární keramikou (5000 př. n. l.). Ze tří doposud objevených zásobních jam pochází keramika únětické kultury, která objekty datuje do starší doby bronzové (20. – 15. stol př. n. l.). Aktuálně byl v jedné ze zásobních jam nalezen kostrový pohřeb. Mimo keramického materiálu z výplně objektu pocházejí pazourkové čepelky, broušené kamenné sekery a drtidla. Skrývka ornice a výzkum stále probíhají.
Kumulace keramiky, objekt 1, neolit (5500 - 4500 př.n.l.)
Objekt 1 po dokopání (5500 – 4500 př.n.l.)
Zásobní jáma únětické kultury (20. – 15. stol. př.n.l.)
Zásobní jáma únětické kultury (20. – 15. stol. př.n.l.)
Pazourkový hrot, neolit (5500 - 4500 př.n.l.)
Okraj keramické nádoby s výzdobou, neolit (5500 - 4500 př.n.l.)
Misky s vnitřní výzdobou, neolit (5500 - 4500 př.n.l.)
Keramický střep, tzv. vyplňovaná páska, neolit (5500 - 4500 př.n.l.)
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové