Obrázek stránky

Výstavy před rokem 1902

Výstavy před rokem 1902

I. výstavka prací učednických

1. 9. 1901 až 8. 9. 1901
Pořádá MPM; v muzejní čítárně a modelovně zámečnické školy; práce učňů všech řemesel; 1.856 návštěvníků

Výstava prací z muzejních kurzů
?. 7. 1901 až ?. 7. 1901
Pořádá MPM; ve škole pro umělecké zámečnictví; z kurzu malířského, kreslířského, modelářského a cizelérského; 863 návštěvníků

Výstava prací z muzejních kurzů
15. 7. 1900 až 15. 17. 1900
Pořádá MPM

Památky na válku 1866 (tzv. Waldekova sbírka) - expozice
1899 až 1913
Tzv. Waldekova sbírka; v domě č. p. 33;  sbírka čítala na 600 kusů
Bibliografické údaje:
"Ku zprávě museum památek z války r. 1866", In: Kraj Královéhradecký, roč. 1, č. 29, 15. 10. 1910, s. 8; "Museum památek z roku 1866", In: Kraj Královéhradecký, roč. 1, č. 32, 5. 11. 1910, s. 5.; "Museum památek z války roku 1866 a návštěva cizinců v Hradci Kr.", In: Kraj Královéhradecký, roč. 1, č. 28, 8. 10. 1910, s. 4.
Fotodokumentace.

Výstava prací z muzejních kurzů
15. 7. 1899 až 15. 17. 1899
Pořádá MPM

Výstava obrazů L. Marolda
11. 6. 1899 až 30. 6. 1899
Pořádá MPM; aula Vyšší školy obchodní; vystaveno přes 200 prací; uspořádána přednáška " O L. Maroldovi a jeho významu", koncert. Pozvánka, plakát.

Výstava prací z muzejních kurzů
15. 7. 1898 až 15. 17. 1898
Pořádá MPM

Soubor prací Alfonse Muchy
26. 2. 1898 až 6. 3. 1898
Pořádá MPM; v aule obchodní akademie; vystaveno přes 300 prací. Fotodokumentace.

Odborná výstava krajkářského průmyslu
1. 8. 1896 až 10. 8. 1896
Pořádá MPM; v budově reálky; pořádána přednáška
2. 8. - přednáška Renaty Tyršové, spisovatelky a ředitelky městské pokračovací školy pro dívky v Praze "O krajce"
Dopisy s vyjmenovanými předměty zapůjčenými na výstavu, katalog.

Síň královského věnného města Hradce Králové (expozice)
1894 až 1895
V budově školy reálné, v 2. poschodí
Síň královského věnného města Hradce Králové  (průvodce)
Bibliografické údaje: "Z historického musea v Hradci Králové", In: Obnova, r. 8, č. 30, 25. 7. 1902, s. 6.; "Městské museum v Hradci Králové", In: Ratibor, r. 11, č. 14, 7. 4. 1894, s. 159-160.
Fotodokumentace.

Hospodářská,  průmyslová a  národopisná výstava severovýchodních Čech
1894 až 1894
V budově vyšší školy reálné; konala se z popudu uspořádání národopisné výstavy v Praze v roce 1895; vystaveny předměty, které byly do Prahy zaslány;  nebyla nijak podrobně popsána ani systematicky vyfotografována; dochoval se pouze popis L. Domečky.
Průvodce výstavou od L. Domečky. Fotodokumentace.

Staré památky města chované na radnici, kancionály apod. (expozice)
1. 2. 1895 až 1913
Pořádá: městské muzeum; v domě č. p. 33 na Žižkově náměstí;  vystaveny  sbírkové předměty uspořádané Ladislavem Janem Pospíšilem, který je opatřil popisy a inventárními čísly.
Bibliografické údaje: Tichý, F. Průvodce sbírkami městského musea v Hradci Králové, str. 3
Fotodokumentace.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové