Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH
MaléStředníVelkéExtra velké

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH
Výroční zpráva 2014 Muzea východních Čech v Hradci Králové
Rok 2014 přinesl Muzeu východních Čech v Hradci Králové mimo jiné slávu muzejní. Muzeum bylo nominováno na cenu Gloria musaealis v hlavní kategorii soutěže - muzejní výstava roku 2013 výstavním projektem „Kotěra. Po stopách moderny…“ V konkurenci 91 přihlášených výstav a expozic obsadilo muzeum II. místo. Cílem soutěže, kterou vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky a Asociace muzeí a galerií České republiky, je přispět ke všeobecnému zvýšení prestiže muzejních institucí a posílení obecného chápání smyslu jejich existence jako strážců významné části národního kulturního dědictví. Výstava, věnovaná budově muzea v Hradci Králové a jejímu tvůrci, arch. prof. Janu Kotěrovi vznikla u příležitosti 100. výročí jejího otevření a byla uspořádána ve spolupráci s vídeňským Muzeem užitého umění. Doprovodný film výstavy získal hlavní cenu přehlídky muzejních filmů MUSAIONFILM, kterou tradičně pořádá Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.

Hlavním výstavním projektem roku 2014 byla výstava „Zámečnická škola. Řemeslo je umění“, prezentující výjimečné bohatství uměleckořemeslných prací dílen Odborné školy pro umělecké zámečnictví, která vznikla před 140 lety a dosáhla věhlasu překračujícího hranice českých zemí. Díla žáků školy jsou zastoupena v řadě sbírek českých muzeí a takto komplexně dosud problematika nebyla zpracována. Díky spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci vznikla po více než třech letech intenzivního bádání, fotografování, mapování a dohledávání, výjimečná výstava zaměřená na krásu řemeslné práce. Do celého projektu byly zapojeny také střední školy a odborná učiliště, které tento obor vyučují.
K výstavě byl vydán rozsáhlý katalog „Minulost kovaná ze železa“, finančně podpořený Ministerstvem kultury. Kovářská a podkovářská práce byly také tématem muzejní noci, odborného sympozia a exhibiční soutěže žáků středních škol „Den uměleckého kovářství“.

Ze zajímavých akvizic roku 2014 stojí jistě za zmínku nález keramické nádobky s dobře dochovanými stříbrnými denáry z doby krále Vladislava II. či soubor středověkých mincí z obce Radíkovice. Zajímavým dokladem kontaktu se západní Evropou je železné francké kopí z 9.–10. století. První světovou válku dokumentují získané deníkové zápisy, fotografie, tiskoviny. Terénním výzkumem byla do fondu paleontologie získána unikátní, dobře zachovaná spodní čelist a obratle patřící prvohornímu obratlovci ze skupiny tzv. eryopoidních ocasatých obojživelníků. Nákupem byla přírodovědecká podsbírka obohacena o kolekci více než 6 000 exemplářů motýlů z pozůstalosti regionální amatérského sběratele.

Díky finanční podpoře Ministerstva kultury byla zrestaurovaná šatní skříň z pozůstalosti arch. Josefa Gočára. Patří k nábytkovému souboru, který sám navrhoval a který tvořil součást jeho bytu. Po smrti architekta a na jeho přání, byla skříň v roce 1947 věnována hradeckému muzeu. Nyní mají návštěvníci možnost obdivovat restaurovaný unikátní kubistický nábytkový kus ve výstavní budově muzea.

Zájem návštěvníků přilákala výstava „Barvy v přírodě“ či výstava vánočních ozdob „Andělské zvonění“. Sté výročí první světové války si připomnělo muzeum výstavou „Mým národům“. Ve spolupráci se studenty UHK proběhlo připomenutí 25. výročí 17. listopadu výstavou v rámci studentského „Projektu 45´25´- SAMETOVÁ REVOLUCE”. Od ledna do listopadu muzeum pořádalo soutěž „Vzpomínky na 80. léta v Československu“ v rámci projektu Národního muzea, Dotkni se 20. století s cílem seznámit žáky a studenty s životem lidí v osmdesátých letech. Nabídka je neustále obohacována o nejrůznější akce, ať už tradičně oblíbenou muzejní či netopýří noc, muzejní neděle nebo novinky typu prázdninový „Týden dětí s muzeem“ či přednášky pro seniory.

Muzeum v roce 2014 navštívilo téměř 47 tisíc návštěvníků, přičemž nebývalý zájem překračující 8 tisíc lidí zaznamenaly jubilejní 25. adventní trhy. Z významných osobností, které do muzea v tomto roce zavítali, nelze nezmínit prezidenta České republiky p. Miloše Zemana či rakouského velvyslance v České republice J. E. Ferdinanda Trauttmansdorffa.

V roce 2014 výstavní prostory muzea zpestřila Galerie moderního umění. Dobrá spolupráce příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje umožnila setkávání s vybraným předmětem galerijní sbírky i po dobu uzavření budovy galerie z důvodu rekonstrukce. Edukační programy galerie byly realizovány a probíhají v ateliéru muzea. Také knihovny v roce 2014 využily muzeum jako prostor pro setkání. Již 18. ročník Týdne knihoven, zaměřený právě na knihovny muzejní, byl slavnostně zahájen u nás. Muzejní knihovna funguje pro čtenáře již od roku 1896.

Muzeum východních Čech se v roce 2014 zařadilo spolu s 9 českými a moravskými institucemi k dalším více než pěti stům muzeím a galeriím, které zpřístupňují na portálu Google Art Projekt své sbírkové předměty on-line v nejlepší kvalitě.

V červenci roku 2014 byl zahájen záchranný archeologický výzkum dálnice D11. V rámci činnosti Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu byla vypracována krajská „Koncepce péče o tradiční lidovou kulturu.“

V roce 2014 byl ukončen projekt „Další vzdělávání pracovníků kulturních institucí Královéhradeckého kraje“, financovaný z Evropského sociálního fondu. Všechny projekty muzea se nyní nacházejí ve fázi udržitelnosti. Současně v roce 2014 probíhala příprava na nové programové období 2014–2020, které by muzeum chtělo využít k rozvoji své infrastruktury. Klíčová pro další rozvoj instituce je kompletní rekonstrukce depozitáře, který umožní efektivní uložení sbírky a práci s ní, a přístavba ke stávajícímu objektu Gayerových kasáren, ve kterém by byla umístěna nová, moderní přírodovědecká expozice. Rada Královéhradeckého kraje vzala tento záměr na vědomí a postupně se pracuje na přípravě projektu v rámci Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace.

Ráda bych poděkovala všem muzejním pracovníkům a spolu-pracovníkům Muzea východních Čech v Hradci Králové za jejich práci, představitelům Královéhradeckého kraje za podporu a přízeň, vedoucímu oddělení kultury a památkové péče PhDr. Pavlu Mertlíkovi za spolupráci a otevřenou komunikaci.

Mgr. Naďa Machková Prajzová, Ph.D.
ředitelka muzea
Výroční zpráva 2014 Muzea východních Čech v Hradci Králové ke stažení (pdf).
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové