Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > VYHLÁŠENÍ VÍTEZŮ SOUTĚŽE VZPOMÍNKY NA 80. LÉTA
MaléStředníVelkéExtra velké

VYHLÁŠENÍ VÍTEZŮ SOUTĚŽE VZPOMÍNKY NA 80. LÉTA

VYHLÁŠENÍ VÍTEZŮ SOUTĚŽE VZPOMÍNKY NA 80. LÉTA
Mgr. Zdeňka Kulhavá, 17. 5. 2014, MVČ
VZPOMÍNKY NA 80. LÉTA V ČESKOSLOVENSKU
Dne 12. 5. 2014 se konalo v Muzeu východních Čech v Hradci Králové soutěžní setkání žáků základních a středních škol zapojených do vzdělávací aktivity Vzpomínky na 80. léta v Československu. Soutěže se zúčastnilo dvanáct soutěžních kolektivů jedenácti škol z celé České republiky.
Vzpomínky na 80. léta v Československu – prezentace
Postu porotců se zodpovědně zhostil hlavní manažer projektu Dotkni se 20. století! PhDr. Pavel Douša, Ph.D., dále Bc. Kristýna Hlavatá, koordinátorka pro cílové skupiny v rámci téhož projektu, PhDr. Jaroslava Pospíšilová, vážená kurátorka Muzea východních Čech v Hradci Králové specializující se na období novodobých dějin, Mgr. Tomáš Bursík z Archivu bezpečnostních složek a Bc. Marie Novotná, která spravuje digitální archiv projektu Paměť národa.
Vzpomínky na 80. léta v Československu – porota
Muzeum východních Čech v Hradci Králové se vzdělávací aktivitou Vzpomínky na 80. léta v Československu zapojilo do unikátního projektu Dotkni se 20. století!, jehož řešitelem je Národní muzeum. Hlavní myšlenkou projektu je zprostředkovat skrze sbírkové předměty a jejich příběhy za využití moderních technologií, digitalizovaného obsahu kulturních institucí nebo pomocí replik sbírkových předmětů žákům a studentům dobu nedávno minulou.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové se zapojilo vlastní aktivitou, zaměřenou na život v 80. letech 20. století, listopadové události roku 1989 a transformaci společnosti na počátku let devadesátých. Za podpory Národního muzea navázalo s přihlášenými školami z celé České republiky aktivní spolupráci. Zástupci obou výše uvedených muzeí navštěvovali přihlášené školy, vtahovali žáky do dějin 20. století a motivovali je k vlastní práci, kterou žáci zúročili nejen na poli školy, ale právě také na poli muzea. Tuto spolupráci se školními institucemi považujeme za klíčovou pro šíření povědomí na straně o tom, že muzea žijí.
Vzpomínky na 80. léta v Československu – prezentace
Soutěžící přijížděli v průběhu celého dne. Celkem přijelo 84 žáků a studentů se svými pedagogy. Soutěžící slavnostně přivítala paní ředitelka Naďa Machková, která jim poděkovala za jejich úsilí a popřála jim mnoho úspěchu nejen do soutěžního dne, ale i v dalším studiu. Dále pozdravil žáky hlavní manažer projektu Dotkni se 20. století! Ph.Dr. Pavel Douša, Ph.D., který je seznámil s podstatou projektu a nabídkou didaktických materiálů nejen pro jejich pedagogy.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Kategorie základních škol a tomu odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, a středních škol a tomu odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Moderování dne se zhostila autorka soutěže Mgr. Zdeňka Kulhavá, která zahájila ranní blok prezentací vlastním krátkým recesistickým vystoupením o konferenční dečce z roku 1989 s motivem Šmoulů, a zastoupila nepřítomné školy z Mostu a České Lípy, jejichž zástupci se na poslední chvíli ze soutěže omluvili.
Vzpomínky na 80. léta v Československu – fotografie z výstav v Kavárně muzeum
Prezentující žáci a studenti velice překvapili kvalitou svých prezentací, originalitou pojetí školních výstav a někteří také kostýmy ve stylu 80. let. Obdivuhodný byl zápal, s nímž se do aktivity Vzpomínky na 80. léta pustili. Žáci a studenti museli zvládnout výzkum v rodinách na téma života v 80. a na počátku 90. let 20. století v Československu s důrazem na listopadové události roku 1989. Dále měli zpracovat získané informace, fotografie, předměty a dokumenty do podoby školních výstav, vytvořit na portálu dvacatestoleti.eu virtuální výstavu, připravit si power-pointovou prezentaci a vyrazit na společné setkání do Muzea východních Čech v Hradci Králové, což pro některé znamenalo i více než 5 hodin cesty.

Žáci seznámili své posluchače s tím, jak probíhaly jednotlivé fáze práce, co se dozvěděli, jaké předměty, dokumenty a fotografie získali, jak probíhaly revoluční události v obci a regionu, odkud pocházejí. Velice nás, jako organizátory, potěšilo, že jsme neslyšeli jen negativní dojmy z náročnosti práce, ale převažovala pozitiva, kdy žáci a studenti vypovídali o tom, co všechno se díky projektu naučili. Spolupracovat, komunikovat, vzájemně se respektovat a přijmout názor druhého, ale nejen to. Navíc si mnozí uvědomili, co dokážou, na co jim stačí síly, a myslím, že mnozí si vůbec poprvé ve svém studiu mohli říct: „Ano, už víme, co dokážeme.“
Vzpomínky na 80. léta v Československu – vyhlášení vítezů
V první kategorii zvítězila kvarta z Gymnázia Lovosice s unikátním příspěvkem na určené téma. Studenti se s námi podělili o informace a materiály získané při výzkumu v rodinách, se zprávami z městských kronik a dobového tisku, které získali při své vůbec první návštěvě archivu v životě. Dále doplnili svou prezentaci o filmový záznam z rozhovorů s několika respondenty, s nimiž rozebírali přímo jejich vnímání revolučního roku 1989 ve srovnání se současností. Originálně pojatá byla i část, kdy studenti své posluchače seznámili s vybranými exponáty, které pro své výstavy získali. Pojali to jako popis průběhu dne, jednotlivých aktivit, které člověk vykonává v korespondenci právě s oněmi předměty, které při jednotlivých činnostech využívá.

V této kategorii byli oceněni i žáci 6. ročníku základní a mateřské školy v Březové u Uherského Brodu, kteří si za svou výstavu zasloužili zvláštní ocenění ředitelky soutěže za interaktivní prvky zakomponované do školní výstavy. Žáci vyrobili repliky obušků, přinesli starý psací stroj, na němž si mohli návštěvníci výstavy vyzkoušet psaní. Dále vytvořili směsici revolučních hesel a soudobých sloganů, které mohli návštěvníci správně roztřídit. Třešničkou na dortu byl doma ilegálně vyrobený cyklostyl na množení revolučních letáků, který žák Mikuláš na vernisáži výstavy doplnil obsáhlým a odborným výkladem, názornou ukázkou, a navíc umožnil spolužákům i mladším žákům si kopírování na cyklostylu vyzkoušet.

V kategorii středních škol zvítězila kvinta z Gymnázia Frýdlant, která si porotce získala skvělým členěním výstavy, zapálením při její tvorbě i propagaci při rodičovských schůzkách. Školní výstavu navštěvovala i široká veřejnost a žáci ze sousední základní školy. Studenti se svého úkolu zhostili velice svědomitě, nezapomněli ani na hudební doprovod v podobě písní Michala Davida. Pro účely setkání v Muzeu východních Čech v Hradci Králové a pro lepší představu poroty natočili spot – virtuální prohlídku školní výstavy, která byla velice zdařilá. Studenti z Frýdlantu prezentovali výsledky své práce v originálním dobovém oblečení.
Vzpomínky na 80. léta v Československu – 1. místo v kategorii SŠ, Gymnázium Frýdlant, kvinta
A co na vítěze čeká? 6. června 2014 na slavnostním semináři v Národním památníku na Vítkově v Praze budou prezentovat výsledky své práce. Na pondělí 23. 6. 2014 pro ně ve spolupráci s Národním muzeem připravujeme exkurzi do Národního památníku Terezín, kde si budou moci prohlédnout Malou pevnost a restaurátorskou a fotografickou dílnu Národního muzea. Velký kus práce je ještě před vítězi. Na přelomu října a listopadu tohoto roku budou realizovat své školní výstavy v Severočeském muzeu v Liberci (Frýdlant) a v Muzeu města Ústí nad Labem (Lovosice).
Vítězům gratulujeme a před všemi zúčastněnými smekáme. Jejich práce byla obdivuhodná a jejich vytrvalost neúnavná. Doufám, že vydrží ve svém nasazení, protože všichni, kdo se přihlásili, již dokázali, jak velký je v nich potenciál, který je třeba dále rozvíjet.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové