Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Publikace > VOJTĚCH BRÁDLE: NÁLEZ MINCÍ Z OBCE KOSIČKY. PŘÍSPĚVEK K TYPOLOGII PRAŽSKÝCH GROŠŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.
MaléStředníVelkéExtra velké

VOJTĚCH BRÁDLE: NÁLEZ MINCÍ Z OBCE KOSIČKY. PŘÍSPĚVEK K TYPOLOGII PRAŽSKÝCH GROŠŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.

VOJTĚCH BRÁDLE: NÁLEZ MINCÍ Z OBCE KOSIČKY. PŘÍSPĚVEK K TYPOLOGII PRAŽSKÝCH GROŠŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.
Obálka publikace
FONTES MUSEI REGINAEHRADECENSIS 19

Vydavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové,
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
Foto: Miroslav Beneš, Vojtěch Brádle
Překlad resumé: Aspena s. r. o. (ang.), Vojtěch Brádle (něm.)
Sazba a grafická úprava: Jiří Šinták
Tisk: H.R.G. spol. s r.o., Litomyšl
Náklad: 400 ks

Rok vydání: 2011
První vydání
Cena: 120 Kč

ISBN 978-80-85031-88-1
Nález mincí z obce Kosičky - obálka
Nález mincí z obce Kosičky - úvodní strany
Nález mincí z obce Kosičky - stránky publikace
Nález mincí z obce Kosičky - stránky publikace
Nález mincí z obce Kosičky - katalog ražeb
Nález mincí z obce Kosičky - katalog ražeb
Nález mincí z obce Kosičky - zadní strana obálky
V rámci obnovení tradice publikování numismatických studií v řadě Fontes musei Reginaehradecensis byl vydán katalog zachované části mincovního depotu pražských grošů z obce Kosičky, který byl objeven již v roce 1930. Soubor obsahuje především relativně bohatý studijní materiál grošů Vladislava II. Jagellonského. Nález zahrnuje četné zajímavé chyboražby, nové varianty a nové kombinace známých variant. Tyto mince mohou podstatným způsobem doplnit typologii Vladislavových grošů a obohacují naše znalosti o jejich variabilitě. Zajímavé je poměrně značné množství pražských grošů, které byly vyraženy stejnými razidly. Ty přitom náleží k různým typům a nebylo prakticky možno je získat v rámci jediné obchodní transakce.

Katalog o 84 stranách lze zakoupit v budově muzea, objednat na adrese: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové nebo na e-mailové adrese: i.nyvltova@muzeumhk.cz


Na vydání publikace finančně přispěly:

Agropodnik Humburky, a. s.
obec Kosičky
Stavreko s. r. o
.

EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové