Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Publikace > VOJTĚCH BRÁDLE – NÁLEZ MINCÍ Z RADČE. POZNÁMKY K TYPOLOGII BÍLÝCH PENÍZŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.
MaléStředníVelkéExtra velké

VOJTĚCH BRÁDLE – NÁLEZ MINCÍ Z RADČE. POZNÁMKY K TYPOLOGII BÍLÝCH PENÍZŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.

VOJTĚCH BRÁDLE – NÁLEZ MINCÍ Z RADČE. POZNÁMKY K TYPOLOGII BÍLÝCH PENÍZŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.
VOJTĚCH BRÁDLE – NÁLEZ MINCÍ Z RADČE. POZNÁMKY K TYPOLOGII BÍLÝCH PENÍZŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.
FONTES MUSEI REGINAEHRADECENSIS 20

Recenzenti:
PhDr. Jiří Chvojka
PhDr. Jaroslav Šůla, CSc.

Vydavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
Náklad: 400 ks
Foto: Miroslav Beneš
Překlad resumé: Marcela Tejklová (ang.), Vojtěch Brádle (něm.)
Sazba a grafická úprava: Jiří Šinták
Tisk: H.R.G. spol. s r.o., Litomyšl

První vydání
ISBN 978-80-85031-95-9



Cena: 145 Kč
kliknutím na obrázek zvětšíte
V rámci své řady Fontes musei Reginaehradecensis vydalo Muzeum východních Čech v Hradci Králové katalog zachované části mincovního depotu z obce Radeč, k jehož objevu došlo v roce 1972.

Nálezový soubor obsahuje především bohatý studijní materiál bílých penízů Vladislava II. Jagellonského. Protože dosud česká numismatika postrádá moderní typologickou práci o tomto nominálu, byl radečský depot, spolu s dalším materiálem, využit pro její částečné vypracování, čímž je položen základ pro další bádání. Podrobný popis bílých penízů doplňuje bohatá fotografická dokumentace.

Publikaci o 164 stranách lze zakoupit osobně v budově muzea, objednat na adrese: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové nebo na emailové adrese i.nyvltova@muzeumhk.cz.
VOJTĚCH BRÁDLE – NÁLEZ MINCÍ Z RADČE. POZNÁMKY K TYPOLOGII BÍLÝCH PENÍZŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.
Publikace vyšla s podporou dotace na
Institucionální výzkum 2013
Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.


Na její vydání finančně rovněž přispělo město Úpice.
VOJTĚCH BRÁDLE – NÁLEZ MINCÍ Z RADČE. POZNÁMKY K TYPOLOGII BÍLÝCH PENÍZŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.
VOJTĚCH BRÁDLE – NÁLEZ MINCÍ Z RADČE. POZNÁMKY K TYPOLOGII BÍLÝCH PENÍZŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.
VOJTĚCH BRÁDLE – NÁLEZ MINCÍ Z RADČE. POZNÁMKY K TYPOLOGII BÍLÝCH PENÍZŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.
VOJTĚCH BRÁDLE – NÁLEZ MINCÍ Z RADČE. POZNÁMKY K TYPOLOGII BÍLÝCH PENÍZŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.
VOJTĚCH BRÁDLE – NÁLEZ MINCÍ Z RADČE. POZNÁMKY K TYPOLOGII BÍLÝCH PENÍZŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové