Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Publikace > Vít Vokolek: Pohřebiště lidu popelnicových polí v Ostroměři
MaléStředníVelkéExtra velké

Vít Vokolek: Pohřebiště lidu popelnicových polí v Ostroměři

Vít Vokolek: Pohřebiště lidu popelnicových polí v Ostroměři
ISBN 80-85031-30-2
1. vydání, 1999
Vydalo: MVČ HK
Náklad: 350 ks
Počet stran: 176
Cena: 50,- Kč
 
Práce představuje odborný výstup ze zpracování výzkumu pohřebiště kultury lidu popelnicových polí, které bylo autorem publikace zkoumáno v letech 1963 – 1964 v poloze „Borák“ na katastru Ostroměře, okr. Jičín. Pohřebiště obsahovalo celkem 13 lužických a 90 slezskoplatěnických žárových hrobů, jejichž dochovaný inventář je připojen formou katalogu včetně kompletní kresebné dokumentace a map.
Práce obsahuje i souhrnný přehled základních keramických tvarů staršího stupně kultury slezskoplatěnické a stručný katalog pohřebišť z období pozdní doby bronzové na Jičínsku. Jedná se především o starší nálezy z katastrů obcí Březovice, Češov, Dobrá Voda, Holín, Hradíšťko, Jičín, Jičíněves, Kopidlno, Pařezská Lhota, Robousy, Vinice a Vitíněves. Mimo stručný přehled nálezů včetně místa jejich uložení uvádí i odkaz na nejdůležitější prameny, které se k nalezištím vztahují.
 
 
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové