Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > Věra Němečková - Jiří Sejbal: Nález mincí a slitkového stříbra z Černožic
MaléStředníVelkéExtra velké

Věra Němečková - Jiří Sejbal: Nález mincí a slitkového stříbra z Černožic

Věra Němečková - Jiří Sejbal: Nález mincí a slitkového stříbra z Černožic
ISBN 80-86703-14-2
1. vydání, 2006
Vydala: Olga Čermáková
Náklad: 200 ks
Počet stran: 301
Resumé: AJ, NJ
Cena: 280,- Kč
 
Depot z Černožic, který byl objeven v květnu 1979, představuje jeden z nejvýznamnějších nálezů reprezentujících počátky grošové měny na našem území. Jeho výjimečnost spočívá ve výskytu všech složek podílejících se na podobě peněžního oběhu na začátku 14. století v jediném nálezovém souboru. V depotu byly zastoupeny nejen brakteátové mince a jejich svitky a mince grošové, ale rovněž valounky slitkového stříbra. Kromě celkového popisu peněžních prostředků dané doby jsou v katalogu detailně popsány všechny v nálezu zastoupené složky s uvedením rozměrů a hmotnosti. Text katalogu doplňuje také bohatá fotografická příloha.
 
 
 
GB  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA:
denně mimo pondělí 9.00-17.00 hodin

VSTUPNÉ
expozice a výstavy:

základní  50 Kč
snížené   20 Kč
rodinné 100 Kč
více...

.
© 2017 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové