Obrázek stránky
MaléStředníVelkéExtra velké

VELKÁ VIZITA!

VELKÁ VIZITA!
Nová publikace seznamuje čtenáře s obdobím první republiky a městem Hradec Králové, přibližuje jeho rozkvět na poli zdravotnictví, lékařské a sociálně zdravotní péče v období let 1918 až 1938, u některých kapitol s časovým přesahem i do čtyřicátých let.
kliknutím zvětšíte
V pěti kapitolách čtenář zaznamená např. výstavbu nové moderní nemocnice na pravém břehu Labe v letech 1926 až 1928, unikátní akci uspořádanou městem Hradec Králové v roce 1925 – První výstavu zdravotnictví a hygieny, dozví se o možnostech vzdělávání nelékařského personálu, o instituci školního lékaře a přečte si o učebních pomůckách pro výuku zdravovědy v daném období.
Publikaci autorky Pavly Koritenské zpestřují bonusy týkající se zajímavostí z oblasti domácí péče o zdraví, zubního lékařství a vzpomínky pamětnice Zdenky Vojtěchové na lékařskou péči v Hradci Králové v meziválečném období.
Publikaci lze objednat na adrese i.nyvltova@muzeumhk.cz za cenu 150 Kč s DPH.
Ministerstvo kultury
Vydání publikace bylo podpořeno
Ministerstvem kultury České republiky
z programu Podpora projektů zaměřených na poskytování
standardizovaných služeb muzeí a galerií.
 
Formát: 210x210 mm
Počet stran: 130
 
Texty © Pavla Koritenská, 2017
Editor a jazykový korektor © Iveta Juranová
Recenze © Mgr. Jana Kostincová, PhD., Mgr. Zdeňka Kulhavá
Překlad resumé © Nauč se.s.r.o.
Grafická úprava © FiftyFifty kreativní agentura s.r.o.
Foto © Miroslav Beneš, Petra Kopecká
Historické fotografie © Muzeum východních Čech v Hradci Králové
První vydání
 
© 2017 Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ISBN 978-80-87686-13-3
Slavnostní představení publikace veřenosti
se uskutečnilo s podporou:
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové