Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > PIETNÍ AKCE 150. VÝROČÍ PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY
MaléStředníVelkéExtra velké

PIETNÍ AKCE 150. VÝROČÍ PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY

PIETNÍ AKCE 150. VÝROČÍ PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY
Mgr. Josef Šrámek, Ph.D., MVČ
Během 1. - 3. července 2016 se uskutečnila hlavní část vzpomínkových akcí při příležitosti letošního 150. výročí prusko-rakouské války, které vyvrcholily velkou bitevní scénou Königgrätz 1866 na Chlumu – ukázkou bitvy u Hradce Králové ze dne 3. července 1866.
Bohatý program byl zahájen v pátek 1. července 2016. Zatímco v Muzeu východních Čech v Hradci Králové doznívala úspěšná konference a byla otevřena nová výstava s názvem Ve stínu války, ruchem ožila obec Střezetice. Zde byl slavnostně odhalen nový pomník, který má připomínat padlé koně i jezdce z bitevní srážky, které se v okolí Střezetic v závěru 3. července 1866 odehrála. Na rovině mezi Střezeticemi, Probluzí, Dlouhými Dvory, Rosnicemi a Rozběřicemi se před 150 lety střetlo na 11 tisíc jezdců a u Hradce Králové se tak odehrála jedna z posledních velkých jezdeckých bitev v historii.
Idea zřídit důstojnou připomínku obětem bojů u Střezetic, které proslavil svým obrazem malíř Václav Sochor, pochází již z roku 1913, ale první světová válka i následné peripetie 20. století realizaci tohoto záměru nedovolily. Až při symbolickém 150. výročí prusko-rakouského konfliktu se podařilo za podpory Ministerstva obrany České republiky, Královéhradeckého kraje i řady soukromých dárců památník zhotovit. Iniciátorem se stal Komitét pro udržování památek z války roku 1866, vlastní monument je pak dílem akademického sochaře Petra Nováka z Jaroměře.
K odhalení pomníku došlo během ceremonie, která na střezetických pláních započala v 17 hodin. Přítomné nejprve přivítal starosta obce Střezetice Radim Slánek a následně promluvili 1. náměstek hejtmana Otakar Ruml, Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, plukovník Eduard Stehlík, ředitel odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR, Radek Teichman z Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, a Radek Balcárek, ředitel projektu Königgrätz 1866. Pomník požehnal královéhradecký biskup Jan Vokál. Slavnostní akt byl zakončen pietním položení věnců a čestnou salvou zúčastněných historických jednotek.
Další částí programu u odhaleného pomníku se stalo slavnostní pokřtění nové knihy o bojích u Střezetic v roce 1866 s názvem Requiem za rytíře, jejímiž autory jsou Vojtěch Kessler z Historického ústavu Akademie věd ČR a Josef Šrámek z Muzea východních Čech v Hradci Králové. Knihu pokřtil herec Václav Vydra, který se stal patronem střezetického pomníku. Ten publikaci uvedl přednesem básně Fráni Šrámka Raport, pojednávající o smutném osudu koní ve válce, kterou oba autoři zvolili za úvod své knihy. Dále pak delegát Ministerstva obrany ČR plukovník Eduard Stehlík předal oceněným Plakety Péče o válečné hroby. Dekorováni tak byli Alena Truxová z Dolní Kalné, Obec Měník, Jaroslav Dvořák, Vlastimil Grof, Obec Černíkovice, Městys Nový Hrádek a Radek Teichman.
Na slavnostní akt u nového pomníku pak navázala tematická bitevní ukázka, která divákům přiblížila, co přesně se u Střezetic dne 3. července 1866 odehrávalo.
Vyvrcholením vzpomínkových akcí však byla nepochybně neděle 3. července 2016, tedy přímo výroční den bitvy na Chlumu. V 11 hodin se v pohnuté atmosféře u monumentálního pomníku Baterie mrtvých za účasti diváků a příslušníků historických jednotek odehrál již tradiční pietní akt k uctění památky padlých ve válce z roku 1866. Účastníky nejprve přivítal starosta obce Všestary Michal Derner, aby následně s přítomným promluvili Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády ČR, Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, Alexander Grubmayr, velvyslanec Rakouské republiky, Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Jan Kříž, prorektor Univerzity Hradec Králové, a Miroslav Suchý, předseda Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Dále následovalo kladení věnců k pomníku Baterie mrtvých, čestné salvy historických jednotek a celý akt byl zakončen hymnou České republiky a historickými hymnami Rakouského císařství a Pruského království.
Je na místě zmínit, že při příležitosti 150. výročí prusko-rakouské války svým padlým vojákům poděkoval a vzdal úctu i habsbursko-lotrinský rod, jehož zástupce též k Baterii mrtvých položil věnec. Vzácným hostem byla také Michaela Benedek, prapraneteř rakouského vrchního velitele, polního zbrojmistra Ludvíka von Benedek, která na Chlum, který se jejímu prapředkovi stal osudným, přicestovala z Vídně.
Během dalšího programu si návštěvníci Chlumu mohli prohlédnout expozici Muzea války 1866 včetně nové výstavy, připomínající letošní 80. výročí tohoto muzea, měli možnost vyslechnout si řadu koncertů vojenských kapel, včetně kapel zahraničních, a v neposlední řadě zhlédnout tradiční bitevní ukázku, která si letos vytkla ambiciózní cíl představit bitvu u Hradce Králové v celé její celistvosti.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové