Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > TRADICE VÁNOČNÍCH TRHŮ V MUZEU
MaléStředníVelkéExtra velké

TRADICE VÁNOČNÍCH TRHŮ V MUZEU

TRADICE VÁNOČNÍCH TRHŮ V MUZEU
PhDr. Jaroslava Pospíšilová, 27. 11. 2014, MVČ
Úvod zprávy k zahájení vánoční výstavky, Osvěta lidu č. 111/1905

TRADICE VÁNOČNÍCH TRHŮ V KRÁLOVÉHRADECKÉM MUZEU

Adventní trh pořádaný Muzeem východních Čech v Hradci Králové je akcí, která již 25 let neodmyslitelně patří k novodobému předvánočnímu dění ve městě. Sluší se ale připomenout, že předvánoční trhy drobného umění a uměleckého průmyslu pořádalo uměleckoprůmyslové muzeum v Hradci Králové (jeden z předchůdců dnešní instituce) poprvé již v roce 1904. Jejich cílem bylo, jak uvedl dobový tisk, „odvést obecenstvo při vánočním nakupování od opatřování si banálních nevkusností“. Návštěvníci se zde mohli nejen seznámit s novými odvětvími uměleckého průmyslu, ale také zakoupit obrazy, grafiku, lepty, plakety, keramiku, šperky a krajky. Obdobné trhy se pak pořádaly do roku 1908.
Inzerce, Osvěta lidu č. 49/1921. Leták zvoucí na Vánoční trh, 1989.
Od roku 1906 byl jejich sortiment rozšířen o výrobky lidové tvorby, jakými byly např. tkaný textil, výšivky, krajky, výrobky z perleti, dřevěné a cínové hračky. V roce 1921 se v muzeu uskutečnila Vánoční tržnice za účasti místních obchodníků a řemeslníků s cílem oživit předvánoční obchodní ruch. Akce se zúčastnilo třicet devět firem, které se v místním tisku dočkaly pochvaly za vkusnou instalaci svých zejména vánočních produktů. Jak vidno, měli koncem 20. století jejich muzejní následovníci na co navazovat.
Před zahájením trhu v roce 2005
První ročník novodobých, tehdy ještě Vánočních trhů, se uskutečnil 1. a 2. prosince roku 1989, ale přípravy probíhaly už od léta. Největší starostí tehdy bylo zajistit dostatek kvalitních prodávajících. Nábor probíhal hlavně v Praze, kde se již tehdy, zejména na Karlově mostě, prodávaly nejrůznější dárkové a upomínkové předměty. Pracovníci muzea pozvali prodejce do Hradce Králové, slíbili vlídné zacházení a dobré obchody.
Malý výstavní sál během trhu v roce 2005
V hektické atmosféře převratových dnů roku 1989 si tehdy do muzea našlo cestu na tři tisíce návštěvníků, kteří měli možnost nakoupit si u čtyřiceti pěti prodejců drobné uměleckořemeslné dárky ze dřeva a kůže, keramiku, krajku, oděvní doplňky, šperky a vánoční perníčky. Nadšený ohlas přesvědčil pracovníky muzea, že bude stát za to trhy opakovat. Potěšit návštěvníky předvánoční atmosférou a nabídnout jim rukodělné výrobky českého původu, navazující a rozvíjející řemeslnou tradici jak v materiálu, tak v kvalitě provedení. A v neposlední řadě umožnit jim prohlédnout si během nakupování expozice a výstavy, připomenout vánoční lidové zvyky.
Jubilejní 20. ročník, 2009
V roce 1995 byly trhy rozšířeny na třídenní a v roce 1998 se poprvé prodej konal i před muzejní budovu. Když byla v roce 1999 zahájena celková rekonstrukce budovy muzea, trh se nekonal. Nepodařilo se totiž získat odpovídající prostory. O rok později je muzeum nalezlo v Novém Adalbertinu, kde se tradiční muzejní trh pořádal dva po sobě jdoucí roky a vrátil se tam ještě v letech 2006-2008. Od roku 2009 je tradiční adventní trh zpátky „doma“ v Kotěrově budově a s ním opět každoročně ožívá koledami a stánky zaplněné nábřeží před muzeem.
Muzejní adventní trh v malám výstavním sále, 2009
Pohled na trh před budovou muzea, 2011
Muzejní adventní trh v sobotu 1. prosince 2012

EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové