Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > U TROTINY NALEZENO SÍDLIŠTĚ Z MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ
MaléStředníVelkéExtra velké

U TROTINY NALEZENO SÍDLIŠTĚ Z MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ

U TROTINY NALEZENO SÍDLIŠTĚ Z MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ
PhDr. Miroslav Novák, MVČ, 15.6.2017
Dokumentace hliníku kultury s vypíchanou keramikou
Archeologové Muzea východních Čech v Hradci Králové provádějí v těchto dnech v souběhu se stavebními pracemi při rekonstrukci hlavní silnice I/33 u osady Trotina první etapu záchranného archeologického výzkumu. Ačkoliv je harmonogram této ostře sledované stavby napjatý, daří se držet se stavebními pracemi krok a zachraňovat cenné pozůstatky pravěkého osídlení. 
Skrývka vrstev překrývajících archeologické situace
Archeologická lokalita v trase hlavní silnice je známa již mnoho let, předpokládalo se ovšem, že archeologické památky pod touto strategickou dopravní tepnou byly v průběhu posledních staletí nenávratně zničeny. Po odstranění tělesa silnice se ovšem ukázalo, že řada hlouběji zapuštěných jam zkáze unikla. Podařilo se prozkoumat skupinu zásobních a těžebních jam – hliníků z doby nejstarších zemědělců na našem území – kultury s lineární keramikou (6. tis. př.n.l.) a následující kultury s vypíchanou keramikou (5. tis. př.n.l.).
Zásobní jáma kultury s vypíchanou keramikou
Vyzvednuty byly především zlomky keramických nádob, ale také kamenné nástroje či vypálené pozůstatky hliněné vymazávky stěn nadzemních domů – tzv. mazanice. Nálezy budou nyní předmětem laboratorního zpracování a odborného vyhodnocení.
Keramika a porcelanitové čepele kultury s lineární keramikou
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové