Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > Rok 2013 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
MaléStředníVelkéExtra velké

Rok 2013 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové

Rok 2013 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
Mgr. Naďa Machková Prajzová, Ph.D., 18. 4. 2014, MVČ
Výroční zpráva 2013 - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Rok 2013 byl pro Muzeum východních Čech v Hradci Králové rokem významných obohacení sbírky, stabilizace organizační struktury, rokem výzkumů a objevů; rokem, který přinesl zajímavé kontakty také mimo Českou republiku a současně ukázal, že Muzeum východních Čech v Hradci je instituce, které záleží na kvalitě práce; instituce, která úspěšně realizuje evropské projekty, odborné mezinárodní konference, publikuje a je pořadatelem nebo spolupořadatelem řady zajímavých odborných setkání.
Rok 2013 byl rokem stoletých výročí. Již sto let sídlí více než stotřicetiletá muzejní instituce v Hradci Králové ve výjimečné reprezentativní výstavní budově. K důstojnému připomenutí tohoto jubilea se připojila řada předních českých muzeí a galerií. Potěšením a ctí pro nás byla spolupráce s Muzeem užitého umění ve Vídni, které velkoryse nabídlo své předměty pro výstavu v Hradci Králové. Stoleté výročí od založení vyšší školy pro ženská povolání v Hradci Králové, první svého druhu na území Čech, bylo příležitostí ke sbírání vysvědčení, fotografií a vzpomínek žaček, učitelů a učitelek dívčích škol v Hradci Králové.

Hospodaření muzea bylo v uplynulém roce ziskové. Proběhl nákup moderních výstavních panelů, postupně je obnovováno počítačové vybavení a investováno bylo do opravy objektu v areálu Památníku bitvy 1866 na Chlumu. V uplynulém roce byla zpracována dispoziční studie objektu Gajerových kasáren jako podklad pro plánovanou rekonstrukci objektu. Je potěšující, že hospodaření muzea dovoluje v posledních dvou letech vynakládat pravidelnou částku na nákup sbírkových předmětů.

V oblasti vědy a výzkumu se prohloubila spolupráce s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové, jež se také podílela na vydávání publikací muzea. V rámci plnění Smlouvy o spolupráci mezi Akademií věd ČR a Královéhradeckým krajem, bylo MVČ spolu s Ústavem dějin umění AV ČR v Praze a katedrou dějin umění FF UP v Olomouci pořadatelem odborné mezinárodní konference Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 – 1550.

V roce 2013 bylo realizováno více než 170 interaktivních programů pro žáky mateřských, základních a středních škol, které navštívilo 3 300 dětí. Uplynulý rok přivedl do muzea více než 60 tisíc návštěvníků na různé druhy akcí. Ráda bych jim poděkovala za jejich přízeň a věřím, že ke zvýšení jejich návštěvnického komfortu přispěje jak fungující kavárna, tak splnění podmínek pro udělení certifikátu Místo přátelské rodině, kterým muzeum chce i nadále být. Změna proběhla také v systému průvodcovské služby. O návštěvníky se nyní starají vysokoškolsky vzdělané lektorky. Na Chlumu návštěvníkům od léta slouží nově otevřené informační centrum v rekonstruovaném strážním domku.

Dík patří všem zaměstnancům muzea za jejich usilovnou práci.

Podrobné informace o roce 2013 získáte v přiložené výroční zprávě, která byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 7. 4. 2014 č. usnesení RK/8/417/2014.
Výroční zpráva 2013 Muzea východních Čech v Hradci Králové ke stažení (pdf).
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové