Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > ŘÍJNOVÁ BRIGÁDA NA PLACHTĚ
MaléStředníVelkéExtra velké

ŘÍJNOVÁ BRIGÁDA NA PLACHTĚ

ŘÍJNOVÁ BRIGÁDA NA PLACHTĚ
Miroslav Mikát & Věra Samková, MVČ, 24. 10. 2012
Říjnová brigáda Na Plachtě
V sobotu 20. října 2012 se sešli přátelé a příznivci přírodní památky Na Plachtě na tradiční podzimní brigádě, kterou pořádala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové a občanskými sdruženími SEVER a ČSOP JARO Jaroměř.

Především v severní části přírodní památky se kácely náletové dřeviny včetně invazního akátu. Cílem zásahu bylo podpořit a rozšířit bezlesá stanoviště (úhory, písčiny, vřesoviště).

Na dalších „pracovištích“ byla na programu spíše pro lokalitu důležitá kosmetika: jemnější zásahy jako vyřezávání mladých náletových dřevin z písčin a vřesovišť, pokosení a úklid pokosené vegetace.
Anglická mlha pohltila lokalitu i s brigádníky (foto M. Mikát)
Obnova zákopů - hnízdiště blanokřídlých (foto M. Mikát)
V mlhách na vřesovišti - stříhání náletových dřevin (foto V. Samková)
Na suchém vřesovišti byly obnoveny některé „zákopy“ – na obnažených písčitých plochách zde s oblibou hnízdí vzácné blanokřídlé včely a kutilky, včetně v Čechách vyhynutím ohrožené dlouhoretky obecné (Bembix rostrata). Dalším speciálním úkolem byla příprava lokality pro pojezd vojenskou technikou. Na nově obnovené písčině, zarůstající trsy bezkolence (vysoká tráva střídavě vlhkých stanovišť) bylo před plánovaným vjezdem techniky nutno odstranit co nejvíce biomasy. Jinak by po přejezdu pásových vozidel došlo k jejímu zapravení do půdy a k „pohnojení“ jinak chudé písčité půdy. To je pro vzácné a ohrožené pískomilné rostliny nežádoucí (jsou zvýhodněny konkurenční druhy). Konkurenční vegetace byla odstraněna i ze stanoviště masožravých rosnatek. Z lokality byly vysbírány odpadky.

Ač meteorologové (a následně i organizátoři akce) slibovali slunečný den, ležela nad Hradcem duchna inverze a udržela se přes celý víkend. Hustá podzimní mlha nad vřesovištěm evokovala atmosféru zrádných anglických blat, jen vrčení a vytí baskervilské bestie bylo nahraženo zvuky motorových pil a křovinořezů (bez tohoto „zvukového majáku“ by prý někteří účastníci na lokalitě úspěšně zabloudili).

Věříme, že se všem účastníkům na Plachtě líbilo i letos na podzim a že se s většinou opět setkáme na jarní brigádě v dubnu 2013. Všem patří dík za pomoc.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové