Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Publikace > STŘEDOVĚKÝ DEPOT Z RADÍKOVIC. PLATIDLA 13. STOLETÍ
MaléStředníVelkéExtra velké

STŘEDOVĚKÝ DEPOT Z RADÍKOVIC. PLATIDLA 13. STOLETÍ

STŘEDOVĚKÝ DEPOT Z RADÍKOVIC. PLATIDLA 13. STOLETÍ
obálka katalogu STŘEDOVĚKÝ DEPOT Z RADÍKOVIC. PLATIDLA 13. STOLETÍ
Vojtěch Brádle
Radek Bláha
Jan Skala
 
 
V rámci řady Fontes musei Reginaehradecensis vydalo Muzeum východních Čech v Hradci Králové katalog středověkého mincovního nálezu z obce Radíkovice, k jehož ukrytí došlo před koncem 13. století.
 
 
Vydavatel:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
ISBN 978-80-87686-04-1
 
 
Cena: 120 Kč
Nálezový soubor zahrnuje především české brakteátové a denárové mince Přemysla Otakara II. a Václava II. Ty jsou doplněny několika moravskými ražbami zmíněných panovníků a jedním řezenským fenikem. Depot kromě mincí obsahuje i slitkový kov, který byl v dané době rovněž používán jako platidlo. Díky své struktuře nález z Radíkovic představuje cenný soubor, jenž přispívá k našemu poznání složité problematiky oběživa v období před zahájením ražby pražského groše (1300).
 
Publikace byla vydána s finanční podporou obce Radíkovice.
Publikaci lze zakoupit osobně v budově muzea, objednat na adrese: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové nebo na emailové adrese i.nyvltova@muzeumhk.cz. Cena katalogu je 120 Kč.
Recenzenti:
Mgr. Petr Schneider
PhDr. Jaroslav Šůla, CSc.
FONTES MUSEI REGINAEHRADECENSIS 21

VOJTĚCH BRÁDLE – RADEK BLÁHA – JAN SKALA:
STŘEDOVĚKÝ DEPOT Z RADÍKOVIC. PLATIDLA 13. STOLETÍ

Vydavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové,
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
Náklad: 400 ks
Foto: Miroslav Beneš
Kresby archeologických nálezů: Klára Hemplová
Grafy: Marek Pacák
Překlad resumé: Marcela Tejklová (ang.), Vojtěch Brádle (něm.)
Sazba a grafická úprava: Jiří Šinták
Tisk: H.R.G. spol. s r.o., Litomyšl

První vydání

© 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové

ISBN 978-80-87686-04-1
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové